جنوب شرق

۳ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

مقامات ارشد امنیتی به ولایت غزنی سفر نموده اند


اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی، محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله و اسکات میلر قوماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع غرض بررسی وضعیت امنیتی ولایت غزنی به آن ولایت سفر نموده اند.

وزارت امور داخله با نشر اعلامیه ی گفته است که این مقامات ارشد امنیتی روز گذشته (سه شنبه، ۲ میزان) به غزنی سفر نموده و به مسئولین امنیتی این ولایت هدایت دادند که به منظور تامین امنیت بهتر را های مواصلاتی ولسوالی ها به مرکز غزنی، بیس های مشترک امنیتی را در بخش های مختلف ولسوالی جغتو و دره قیاق آن ولسوالی ایجاد نمایند.

به نقل از اعلامیه، سرپرست وزیران دفاع و داخله هم چنان بر تامین امنیت انتخابات تاکید نموده و به نیروهای امنیتی دستور داده اند تا بخاطر فراهم سازی زمنیه مشارکت مردم ولایت غزنی در این پروسه، تلاش نمایند.

این در حالی است که نیروهای امنیتی از یک هفته بدینسو عملیات «مبین» را در ولایت غزنی راه اندازی نموده اند که در چوکات این عملیات ولسوالی جغتوی این ولایت را از تصرف گروه طالبان خارج ساختند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد