خبرهای داخلی

164
۹ عقرب ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

معلولان ومعیوبان خواستار ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل شدند


شماری از معلولان و معیوبان کشور در دیدار با رییس اجراییه، خواهان ایجاد فدراسیون و یک اداره مستقل در  وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین شدند.
در خبرنامۀ که امروز از سوی دفتر رسانه های ریاست اجراییه به کلید فرستاده شد، آمده است که، عبدالله عبدالله، با نمایندگان معلولان ومعیوبان در کاخ سپیدار دیدار و پیرامون مشکلات آنان گفتگو کرد.
در خبرنامه گفته شده است که، معلولان و معیوبان افغان در این دیدار خواهان ایجاد فدراسیون معلولان و معیوبان و یک اداره مستقل در چوکات وزارت کار، امور اجتماعی شهداء و معلولین، شدند.
با این حال، رییس اجراییه، به نصرالله بریالی ارسلایی، رییس دارالانشاء شورای وزیران، دستور داد که، با شماری از نمایندگان معلولان و معیوبان و کارشناسان بحث های حقوقی و قانونی پیشنهادات مطرح شده در این نشست را بررسی کنند و برای دریافت راه حل های قانونی، آن را به جلسه شورای وزیران مطرح نماید تا در مورد تصمیم گرفته شود.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، در این دیدار، رسیدگی بر مشکلات و نیازمندی های معلولان و معیوبان کشور را از از مسوولیت های حکومت خوانده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد