خبرهای داخلی

259
۱۳ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

معلمان کندز: تا زمانی که معاش ما پرداخت نشود دروازه مکتب‎ها را باز نمی‎کنیم

معلمان در ولسوالی‎های دوردست کندز دروازه مکتب‎ها را به روی شاگردان این ولسوالی‎ها بسته کرده‎اند و خواهان پرداخت به موقع معاش‎ شان از سوی دولت هستند.
این معلمان که در یک حرکت اعتراضی به شهر کندز آمده‎اند، مدعی هستند که دولت از پنج ماه به این طرف معاش‎ آن‎ها را نپرداخته است.
محمدگل، سرمعلم یکی از مکتب‎های ولسوالی قلعه ذال، هشدار می‎دهد تا زمانی که دولت معاش پنج ماه گذشته آن‎ها را پرداخت نکند، دروازه مکتب‎ها را نخواهند گشود.
اما محمدرستم احمدی، رییس معارف کندز، می‎گوید که ادعای معلمان معترض مبنی بر اینکه از پنج ماه به این طرف معاش دریافت نکرده‎اند، نادرست است.
احمدی با بیان اینکه تنها از سه ماه به این طرف معاش معلمان پرداخت نشده است، تصریح کرد که تمام اسناد مربوط به معاش آن‎ها طی مراحل شده است و در ماه جاری معاش تمام معلمان کندز تأدیه خواهد شد.
زنگ شروع مکتب‎ها در کشور در چهارم حمل زده شد.
از آن زمان تاکنون دروازه مکتب‎ها در ولسوالی‎های دوردست کندز بسته است.
این در حالی است که دولت سال ۱۳۹۷ را سال معارف در کشور نام‎گذاری کرده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد