خبرهای داخلی

427
۲۳ جدی ۱۳۹۷

معلمان مکاتب، جدول نتایج را از پول شخصی شان آماده می کنند


معلمان مکاتب دولتی شکایت دارند که آنان جدول نتایج را از پول شخصی شان آماده ساخته اند و ادارات مکاتب هیچگونه تسهیلاتی را برای آنان فراهم نساخته اند.
معلمان مکاتب دولتی شقه و ثبت جداول نتایج امتحانات سال ۱۳۹۷ را با پرداخت بیش از ۲ هزار افغانی از پول شخصی شان تهیه کرده اند و این کار در بعضی از موارد سبب تنش های لفظی میان معلمان و مدیران مکاتب نیز شده است.
هرچند مسوولان وزارت معارف این ادعای معلمان مکاتب را می پذیرند؛ اما تاکید دارند که تهیه این اسناد از مکلفیت های ریاست های معارف شهر بوده است.

شماری از معلمان مکاتب شهر کابل در مصاحبه با کلید می گویند در حالیکه مکتوب رسمی ریاست معارف شهر تهیه این اسناد را از مسولیت های اداره مکتب دانسته و تذکر داده است تا از امکانات دست داشته شان استفاده کنند اما اداره های مکاتب معلمین را مجبور به تهیه آن کرده اند .
یکی از معلمان مکاتب دولتی در این مورد به کلید گفت:” اکثر معلمین جدول نتایج را با پرداخت پول از جیب شان ساخته اند، بدلیل اینکه مکاتب هیچ گونه امکانات از قبیل کمپیوتر، پرنتر، رنگ و کاغذ ندارند.”

اما شماری از مدیران مکاتب شهر کابل می گویند به دلیل نبود امکانات در ادارات مکاتب مجبور به تهیه این اسناد توسط معلمان شده اند .
يكي از مديران مكاتب شهر كابل، به شرط افشا نشدن هویت اش می گوید باوجود مراجعه به ریاست معارف شهر هیچ نوع امکانات در اختیار شان قرار داده نشده و سرانجام معلمان مکاتب شقه و جدول نتایج امتحانات سال ۱۳۹۷ را با پرداخت پول شخصی شان تهیه کرده اند .

وزارت معارف اين مشكل معلمان مكاتب را در سال جاري تعليمي پذيرفته؛ ولي تکمیل جدول های نتایج شاگردان را از مسوولیت های ریاست های معارف ولایات عنوان مي كند.
نوريه نزهت، سخنگوي وزارت معارف می گوید در سال جاری معلمین این کار را با پرداخت پول شخصی شان انجام داده اند؛ اما وزارت معارف وعده مي سپارد كه سال آينده اين مشكل حل خواهد شد.

شکایت معلمان مکاتب از نبود امکانات برای تهیه شقه و جدول نتایج امتحانات سال ۱۳۹۷ در حالی مطرح می گردد که قبل از این نیز شکایت ها وجود داشت که اسناد رسمی مربوط به مکاتب مانند طریق تعلیم و حاضری از پول شخصی معلمان تهیه شده است .

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد