و مطالب دیگر

959
۷ سرطان ۱۳۸۹

معرفی قهرمانان دوش فاصله های کوتاه و بلند


قهرمانان دوش فاصله هاي ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰ و ۵۰۰۰ متر همچنان خيز دور و پرتاب وزنه معرفي گرديدند.

در رقابتهاي اتلتيك خفيفه كه براي دو روز به منظور شناسایي چهره هاي برتر به تيمهاي منتخب دوش و خيز دور براه انداخته شده بود، ۱۹۰ ورزشكار از سطح شهر كابل شركت کرده بودند كه درپايان ۲۴ تن به تيمهاي منتخب دوش، خيز دور و پرتاب وزنه انتخاب گرديدند.

جانعلم حسني ریيس فدراسيون اتلتيك خفيفه مي گويد، اين  فدراسيون تصميم دارد، پس ازاين رقابتهاي مسابقاتي نيز ميان ورزشكاران اناث به هدف شناسایي چهره هاي نخبه به تيم منتخب دوش اناث شهر كابل براه اندازد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد