کابل

58
۱۱ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

معرفى شش عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى

شش عضو كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى، از سوى ریيس جمهور به ولسى جرگه معرفى شدند.

گل رحمن قاضى ریيس اتحاديه حقوقدانان، ثمرگل اشرف عضو اسبق شوراى عالى ستره محكمه، قاضى محمد عمر منيب، محبوبه حقوقمل ریيس عدلى و قضايى مجلس سنا و استاد پوهنزي حقوق، داكتر امين احمدى رييس موسسه تحصيلى ابن سينا و عضو اسبق كميسيون تدقيق قانون اساسى و عبدالقادر عدالتخواه معين وزارت عدليه و استاد پوهنزى حقوق پوهنتون كابل شامل اين فهرست ميباشند.

وحيدعمر سخنگوى رئيس جمهور گفته است، افراد يادشده با نظر رئيس جمهور  و در مشورت همه جانبه با تمام نهادهاى داخلى، احزاب سياسى و اشخاص با نفوذ، انتخاب شده اند.

به گفتۀ وي، فهرست اعضاي كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي به ولسى جرگه ارسال شده است.

قرار است كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي هفت عضو داشته باشد.

وحيد عمر سخنگوي آقاي كرزي گفته است، يك عضو ديگر اين كميسيون، به زودى معرفى ميگردد.

سخنگوى ریيس جمهور در مورد معرفى اعضاى باقيماندۀ کابينه گفته است، اعضاى باقيمانده كابينه پس از ختم جرگه مشورتى صلح به ولسى جرگه معرفى ميشوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد