جنوب شرق

1013
۲۹ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

معترضان در شهر گردیز شاهراه خوست_کابل را مسدود کردند

شماری از باشنده گان منطقه بنوزی شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در اعتراض به آنچه که اعمار شهرک ها برای مامورین دولتی از سوی حکومت میدانند شاهراه خوست _کابل را  به روی ترافیک بستند.
معترضان می گویند: دولت زمین های پدری آنان را غصب کرده و بالای آن دست به ساخت شهرک برای مامورین زده است.
معترضان با مفسد خواندن مقام های اداره محلی این ولایت مدعی هستند که سال ها مالیه زمین های خود را به دولت تسلیم کرده اند.
آنان هشد ار می دهند که تا زمان پذیرفته شدن خواست های شان به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
اما مسوولان اداره محلی پکتیا، زمین های یادشده را ملکیت دولت میدانند و تاکید دارد  که، اگر معترضان اسناد در دست دارند باید آن را به محکمه تحویل دهند.
عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا می گوید که برخی حلقات در تلاش اند تا مانع ساعت  شهرک برای مامورین دولتی دراین ساحه شوند.
این در حالیست که چند روز پیش مقام های اداره محلی پکتیا کار ساخت و ساز شهرک برای مامورین دولتی را پس از ده سال توقف اغاز کردند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد