خبرهای داخلی

432
۱۶ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

معاون دوم رئیس جمهور بر محو فساد اداری در وزارت معارف تاکید کرد

معاون دوم ریاست جمهوری به وزارت معارف دستورداده که به گونۀ فوری، جلو سوء استفاده و فساد در ادارات مربوط به این وزارت گرفته و به مشكلات مكاتب رسيدگى شود.
در خبرنامۀ که از سوی دفتر رسانه های معاونیت دوم ریاست جمهوری پخش شد امده است که سرور دانش این موضوع را پس از چاشت دیروز در دیدار با اسدالله حنیف بلخی، وزیر رد صلاحیت شده وزارت معارف مطرح کرده است.
دانش، فساد اداری در معارف کشور را یک چالش و خطر جدی خوانده و بر مبارزه جدی و اقدامات عملی هیات رهبری وزارت معارف در برابراین پدیده و سوء استفاده ها، تاکید کرده است.
با این حال، اسدالله حنیف بلخی وزیر رد صلاحیت شدۀ معارف از سرور دانش تقاضا کرده که هیات رهبری حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد و تطبیق اصلاحات، از برنامه های وزارت معارف به خصوص اجرایی شدن هرچه سریع برنامه سی بی آر و تسهيلات تداركاتى براى چاپ كتاب هاى معارف حمایت کند.
او، در مورد جلوگیری از سوء استفاده ها در معارف، تعهد سپرده که به زودی ممکن به مشکلات موجود در این زمینه ها رسیدگی خواهد کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد