کابل

266
۱۴ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

معاون اول ولسی جرگه انتخاب نشد.

دومین مرحلهء انتخابات نمایندگان مردم در ولسی جرگهء شورای ملی،  برای تصدی مقام معاونت اول این مجلس، به خاطر بدست نیامدن آرای لازم ۵۰ جمع یک بی نتیجه ماند و به مرحله دوم کشیده شد.

به گزارش رادیو کلید، احمد بهزاد معاون دوم رئیس ولسی جرگه گفت که در مرحلهء دوم این انتخابات که روز یکشنبه برگزار خواهد شد؛ خالد پشتون و قاضی راحله سلیم به رقابت می پردازند.

خالد پشتون و قاضی راحله سلیم، بیشترین آرا را در دور اول انتخابات که روز شنبه برگزار شد، بدست آوردند.

در جریان  انتخابات روز شنبه برای تعیین معاون اول رئیس ولسی جرگه، خالد پشتون نمایندهء مردم ولایت قندهار ۱۰۲ رای، حاجی سرور فایز نمایندهء مردم ولایت بادغیس ۲۹ رای، فاطمه نظری نمایندهء کابل ۱۸ رای  و قاضی راحله سلیم وکیل پنجشیر۵۷ رای بدست آوردند.

در این انتخابات ۹ رای سفید و ۷ رای باطل به صندوق ها ریخته شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد