خبرهای داخلی

376
۱۷ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: شای قاسمی

معاش معلمین قراردادی ولایات پس از تصویب بودجه سال مالی پرداخت می شود

مقام های وزارت معارف کشور می گویند که معاش معلمین قرار دادی در ولایات را پس از تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ پرداخت خواهند کرد. بانکه شماری از معلمین قرار دادی ولایت های کشور از عدم پرداخت معاش هایشان از سوی وزارت معارف شکایت دارند اما مقام های وزارت معارف می گویند بدلیل اینکه شماری از ولایت ها در افغانستان از حد تعیین شده برای خودشان در استخدام معلمین قرار دادی بیشتر استفاده کرده اند این روند پرچالش و جنجالی شده است.
کبیر حقمل رییس نشرات و اطلاعات وزارت معارف در مصاحبه با خبرنگار کلید می گوید: وزارت معارف پس از بررسی هایش در این مورد و تصویب بودجه سال مالی ۱۳۹۷ معاش معلمین قرار دادی را پرداخت خواهد کرد.
به گفته کبیر حقمل اداره های معارف ولایت ها که در این مورد کدام سوً استفاده کرده باشند وزارت معارف با آنان برخورد قانونی خواهد کرد.
رییس نشرات و اطلاعات وزارت معارف تاکید می کند که پرداخت معاش معلمین قرار دادی در ولایات از مکلفیت های این وزارت است و به زودی اندکی پس از تصویب بودجه آنرا پرداخت می کنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد