کابل

40
۱۶ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

مظاهرهء مسالمت آمیز محصلین در کابل

محصلین در کابل با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیزی، سوختاندن نسخهء از قرآن مجید  توسط یک کشیش امریکایی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید، این مظاهره حوالی ساعت ۹ صبح امروز سه شنبه آغاز و پس از نزدیک به دوساعت پایان یافت.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که عمدتاً محصلین بودند، ضمن محکوم کردن عمل کشیش جونز؛ خطاب به مقامات امریکایی گفتند که به آتش کشیدن قرآن کریم ضربهء بزرگی به روابط مسلمانان با جهان غرب خواهد زد.

تظاهر کنندگان با اشاره به اینکه، عمل کشیش جونز، باعث رنجش تمام مسلمانان جهان شده، بر محاکمهء وی تاکید کردند.

محصلین شرکت کننده در تظاهرات، همچنین قتل کارمندان یوناما در بلخ وبه آتش کشیده شدن مراکز تعلیمی ودارايی های عامه در قندهار را نیز محکوم کردند.

تظاهر کنندگان تاکید کردند که از تظاهرات به عنوان حق مشروع مردم، باید به صورت مسالمت آمیز استفاده شود.

آنان تاکید کردند که نباید تظاهر کنندگان اجازهء سوء استفاده از مظاهره را به خشونت آفرینان بدهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد