سیاسی

78
۴ دلو ۱۳۸۸

مشکلات افغانستان و نقش کشورهای همسایه در حل آن

کارشناسان امور افغانستان مي گويند، تلاش هاي دوباره براي دستيابي به راه حل منطقه اي و برقراري ثبات به منظور خروج نيروهاي خارجي از افغانستان بايد با حضور همه همسايگان اين کشور صورت گيرد.

کلید * چهارم دلو 1388

کارشناسان امور افغانستان مي گويند، تلاش هاي دوباره براي دستيابي به راه حل منطقه اي و برقراري ثبات به منظور خروج نيروهاي خارجي از افغانستان بايد با حضور همه همسايگان اين کشور صورت گيرد.

در حاليکه انگليس تصميم دارد تا بازيگران منطقه اي را به منظور همکاري در افغانستان متقاعد کند، وزراي امور خارجه هند و پاکستان براي نخستين بار از ماه سپتامبر قرار است در کنفرانس لندن که با هدف بررسي موضوع افغانستان در اين هفته برگزار مي شود، با يکديگر ديدار کنند.

اين در حالي است که کارشناسان مي گويند رقابتهاي ميان اسلام آباد و دهلي نو و همچنين دستيابي به راه حل منطقه اي در افغانستان به منظور دستيابي به نتايج به موقع با توجه به ضرب الاجل واشنگتن براي خروج نظاميان از  افغانستان تا سال دو هزار و يازده بعيد به نظر مي رسد.

مارک سدويل، سفير انگليس در افغانستان در کنفرانس اخير مطبوعاتي خود با خبرنگاران در ارتباط با کنفرانس لندن که قرار است روز بيست و هشتم  جنوري با حضور نمايندگاني از بيش از پنجاه کشور جهان برگزار شود، گفته است قدرت هاي منطقه اي در ارتباط با تنشها از گروه هاي مختلف حمايت مي کنند که باعث درگيريها مي شوند در حالي که افغانستان بايد به عرصه ثبات در منطقه تبديل شود.

اين در حالي است که رقابتهاي هند و پاکستان درکنار رويکردهاي مرزي منطقه اي احتمالا خيلي ‌آرام با هدف اجراي ضرب الاجلي که اوباما تعيين کرده است، پيش مي رود.

استيو کول از مرکز " نيو امريکا " گفت امکان دستيابي به نتايجي در افغانستان تا سال دو هزار و يازده بعيد است در حالي که رقابت هاي هند و پاکستان ادامه دارد به طوري که تمرکز نظاميان پاکستاني بر مرزهاي شرقي با هند به ويژه در خصوص اختلافات در قبال منطقه کشمير بوده است به جاي آنکه به نبرد با جنگجويان در مرزهاي غربي با افغانستان متمرکز باشد.

به نظر مي رسد پاکستان تمايل به مقابله با نيروهاي طالبان در افغانستان نداشته باشد و به جاي آن بر ضرورت مقابله با نفوذ فزاينده هند در اين کشور در پي عقب نشيني نظاميان امريکايي تاکيد دارد.

کول در ادامه خاطر نشان کرد مجموعه اين شرايط حکايت از آن دارد که نمي توان پيشرفتي را در رويکرد واشنگتن در قبال افغانستان متصور بود.

مقامات و کارشناسان مي گويند دستيابي به راه حل منطقه اي نبايد فقط شامل هند، پاکستان و افغانستان شود بلکه ديگر کشورها نيز از جمله ايران و روسيه را نيز بايد در بر گيرد.

پيش بيني مي شود شاه محمود قريشي و اس. ام. کريشنا، وزراي امور خارجه پاکستان و هند در حاشيه کنفرانس لندن با يکديگر ديدار کنند هر چند ديپلمات ها مي گويند تاکنون برنامه اي در خصوص اين ديدار چيده نشده است.

مانموهان سينگ، نخست وزير هند نيز در خصوص يافتن راهي براي حل مشکل با پاکستان و گفتگو با مقامات اين کشور ابراز تمايل کرده بود و هفته گذشته نيز مشاور امنيت ملي با رويکردي ميانه را جانشين شخصيت پيشين کرد.

خبرگزاري رويترز در پايان گزارش خود از لندن اعلام کرد کاهش رقابتهاي اسلام آباد و دهلي نو در افغانستان و اتخاذ راهبرد ديپلماتيک به منظور کاهش اين رقابت ها باعث تعريف دوباره روابط خواهد شد.

 


کلید * چهارم دلو ۱۳۸۸

کارشناسان امور افغانستان مي گويند، تلاش هاي دوباره براي دستيابي به راه حل منطقه اي و برقراري ثبات به منظور خروج نيروهاي خارجي از افغانستان بايد با حضور همه همسايگان اين کشور صورت گيرد.

در حاليکه انگليس تصميم دارد تا بازيگران منطقه اي را به منظور همکاري در افغانستان متقاعد کند، وزراي امور خارجه هند و پاکستان براي نخستين بار از ماه سپتامبر قرار است در کنفرانس لندن که با هدف بررسي موضوع افغانستان در اين هفته برگزار مي شود، با يکديگر ديدار کنند.

اين در حالي است که کارشناسان مي گويند رقابتهاي ميان اسلام آباد و دهلي نو و همچنين دستيابي به راه حل منطقه اي در افغانستان به منظور دستيابي به نتايج به موقع با توجه به ضرب الاجل واشنگتن براي خروج نظاميان از  افغانستان تا سال دو هزار و يازده بعيد به نظر مي رسد.

مارک سدويل، سفير انگليس در افغانستان در کنفرانس اخير مطبوعاتي خود با خبرنگاران در ارتباط با کنفرانس لندن که قرار است روز بيست و هشتم  جنوري با حضور نمايندگاني از بيش از پنجاه کشور جهان برگزار شود، گفته است قدرت هاي منطقه اي در ارتباط با تنشها از گروه هاي مختلف حمايت مي کنند که باعث درگيريها مي شوند در حالي که افغانستان بايد به عرصه ثبات در منطقه تبديل شود.

اين در حالي است که رقابتهاي هند و پاکستان درکنار رويکردهاي مرزي منطقه اي احتمالا خيلي ‌آرام با هدف اجراي ضرب الاجلي که اوباما تعيين کرده است، پيش مي رود.

استيو کول از مرکز ” نيو امريکا ” گفت امکان دستيابي به نتايجي در افغانستان تا سال دو هزار و يازده بعيد است در حالي که رقابت هاي هند و پاکستان ادامه دارد به طوري که تمرکز نظاميان پاکستاني بر مرزهاي شرقي با هند به ويژه در خصوص اختلافات در قبال منطقه کشمير بوده است به جاي آنکه به نبرد با جنگجويان در مرزهاي غربي با افغانستان متمرکز باشد.

به نظر مي رسد پاکستان تمايل به مقابله با نيروهاي طالبان در افغانستان نداشته باشد و به جاي آن بر ضرورت مقابله با نفوذ فزاينده هند در اين کشور در پي عقب نشيني نظاميان امريکايي تاکيد دارد.

کول در ادامه خاطر نشان کرد مجموعه اين شرايط حکايت از آن دارد که نمي توان پيشرفتي را در رويکرد واشنگتن در قبال افغانستان متصور بود.

مقامات و کارشناسان مي گويند دستيابي به راه حل منطقه اي نبايد فقط شامل هند، پاکستان و افغانستان شود بلکه ديگر کشورها نيز از جمله ايران و روسيه را نيز بايد در بر گيرد.

پيش بيني مي شود شاه محمود قريشي و اس. ام. کريشنا، وزراي امور خارجه پاکستان و هند در حاشيه کنفرانس لندن با يکديگر ديدار کنند هر چند ديپلمات ها مي گويند تاکنون برنامه اي در خصوص اين ديدار چيده نشده است.

مانموهان سينگ، نخست وزير هند نيز در خصوص يافتن راهي براي حل مشکل با پاکستان و گفتگو با مقامات اين کشور ابراز تمايل کرده بود و هفته گذشته نيز مشاور امنيت ملي با رويکردي ميانه را جانشين شخصيت پيشين کرد.

خبرگزاري رويترز در پايان گزارش خود از لندن اعلام کرد کاهش رقابتهاي اسلام آباد و دهلي نو در افغانستان و اتخاذ راهبرد ديپلماتيک به منظور کاهش اين رقابت ها باعث تعريف دوباره روابط خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد