و سایر گزارش ها

1199
۲۸ جدی ۱۳۹۴

مشكلات وكیلان مدافع زن در افغانستان


وكیلان مدافع زن همانند دیگر زنان كشور در عرصه های كاری با چالش‌های بی‌شماری دارند. نبود امنیت در برخی ولایات، ولسوالی‌ها و موجودیت افراد مسلح غیرمسوول در راس بسیاری قضایا، كار این زنان را دشوار كرده است.
حسیبا امیری، وكیل مدافع در «مركز رشد استعداد زنان افغان» يكي از اين زنان است.
وی مدت چهارسال است كه با بیش از پنج صد دوسيه زن و دختر رسیدگی كرده است. خانم امیری بیشترین مشكلات زنان را در حيطه‌اي خشونت‌های خانوادگی می‌داند. اين وكيل مدافع می گوید كه یكی از مشكلات عمده و اثرگذار بر روند كاری زنان وكيل مدافع، نبود امنیت در برخی از ولسوالی‌ها و ولایات دوردست است.
به گفته دوشیزه امیری، تعدادی از زنان و دخترانی مراجعه كننده‌ي ولسوالی‌ها و ولایت دوردست به مركز رشد استعداد زنان افغان، بیشتر قربانیان خشونت‌های خانوادگی استند. به گفته اين وكيل مدافع، مراجعه كنندگان خواستار رسیدگی هرچه زودتر به قضایای شان استند.
امیری در ادامه مصاحبه اختصاصی با هفته نامه مرسل گفت:« هر چند وظیفه وکیل مدافع ارایه مشوره به موكل و پیشبرد قضایای آنان در اسرع وقت است؛ اما متاسفانه ما وكیلان مدافع زن به دلیل این كه اكثراً متهمين قضایای خشونت علیه زنان، افراد مسلح غیرمسوول استند، به صورت كامل به دعوی آنان رسیدگی كرده نمی‌توانیم.»
خانم امیری فعالیت وكیل مدافع زن در كشور را پر از فرازونشیب توصیف نموده و گفت در جريان رسيدگي به دوسيه‌هاي زنان و دختراني قربانی خشونت به شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم از سوی متهمین قضایا تهدید می‌شوند.
وی در ادامه گفت:« آن تعداد زنان و دخترانی که قربانیان خشونت‌های خانوادگی اند و نزد ما مراجعه می كنند، بیشتر تلاش ما بر این می باشد كه مشكلات آنان را با میانجیگری‌ها در منازعات خانوادگی به منظور ایجاد مصالحه میان طرفین حل نماییم.»
به گفته این وكیل مدافع، میانجیگری برای تکمیل پروسه قضایای حقوقی قبل از محکمه صورت می گیرد تا طرفین را کمک کند که در مورد مشکل حقوقی  و مسایل مرتبط به آن(حضانت فرزند، نفقه و جبران خساره  مالی، مهر وساير موارد) به توافق برسند.
حسیبا امیری، در سال ۱۳۸۹ خورشیدی در ولایت كاپیسا متولد شده و با اخذ سند لیسانس شرعيات، اكنون شغل وكالت دفاع دارد. وي می‌خواهد از طریق وظیفه اش به تمام قربایان خشونت كمك كند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد