غرب

180
۲۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

مشكلات حل نشدنی برق هرات

کلید * بیست و نهم حمل ۱۳۸۹

قطع جريان برق در شهر هرات؛ مشكلات فزايندهء را براي شهروندان  این هرات بو جود آورده است.

از سه هفته بدينسو بیشترين مناطق شهر هرات به علت قطع جريان برق وارداتی كشور ترکمنستان از نعمت روشنايي محروم شده اند.

بنابر اظهارات مسوولين رياست برق ولایت هرات، غلطیدن چندين پايهء برق در مسير شاهراه تورغندي الي شهر هرات منجر به قطع جريان برق در قسمت های از شهر گرديده است.

انجنير محمد طاهر اعظمي معاون تخنيكي رياست حوزوي برق ولایت هرات؛ در يك گفتگو ويژه با خبرنگاركليد گفت: (( سردي هوا و سرازير شدن سيلاب ها در مسير نصب؛ استیشن های عمومی برق از دلايل اصلي و عمده  قطع شدن جريان برق، در شهر هرات است كه اكثرا در اواخر فصل زمستان بو قوع مي پيوندد.))

در حال حاضر برق مصرفي ولايت هرات از طريق كشور های ايران و تركمنستان تامين گرديده كه بر علاوه نواحي ده گانه شهر؛ برخي ولسوالي هاي اين ولایت  نيز از ان مستفيد مي باشند.

هم اکنون حدود هشتاد میگاوات برق از کشورهای همسایه به هرات وارد می شود. اما به گفته مسوولان اداره برق هرات، این ولایت به ۲۰۰ میگاوات برق نیاز شدید دارد.

قطع جريان برق؛ درهرات تازه گي نداشته، بلکه اكثرا باشندگان هرات در اواخر زمستانها و درشروع فصل بهار شاهد قطع متواتر برق  ويا هم تضعيف آن بوده اند.

برخي از اين شهر وندان عدم درايت و نظارت مسوولين اداره برق را درتطبيق پروژه تمديد لين تركمنستان تا شهر هرات از عوامل اصلي اين مشكلات خوانده، مي گويند: (( همين امر باعث گرديده، تا اين روند هم چنان تا امروز ادامه یابد .))

عبدالقيوم جامی، باشنده ناحيه هفتم شهر هرات در مورد اظهار داشت: (( با آغاز فصل سرما وشروع ريزش برف و باران، ديگر انتظار استفاده مطلوب از برق را نمی داشته باشیم، زيرا در ين موقع از سال استفاده از وسايل گرمكن و برقي به حدي افزايش مييابد كه حتي استفاده تنويري از ان غيرممكن مي گردد.))

وي دليل اين مشكل را توزيع بيش از حد ميتر برق برای مردم عنوان مي نمايد كه از سوی مسوولين اداره برق بدون سروی صورت گرفته است.

طبق گفته مسوولين اداره برق هرات؛ در حال حاضر بيش از ۱۳۰هزار خا نواده ساکن در شهرهرات زير پوشش خدمات برق رساني اين رياست قرار داشته كه از مزاياي انرژي برق مستفيد ميباشند.

اقاي اعظمي علاوه نمود؛ در حال حاضر ظرفيت جذب انرژي برق در دو سب استيشن بيست وچهار حوت و خواجه صاحب انصار، حدود ۸۰ ميگاوات بوده است، در حاليكه تنها شهر هرات به ۲۰۰تا۲۵۰ ميگاوات برق نياز شدید دارد و همين امر باعث شده است، تا در فصل زمستان مشكلات همشهريان ما از اين ناحيه بيشتر گردد.

  مو صوف رفع اين مشكل را صرفه جويي همشهريان از مصرف برق عنوان مينمايد.

در هميحال برخي از كارشناسان امور معتقدند كه استفاده بيرويه مردم ازانرژي برق در كنار مسايل چون غير استاندارد بودن پروژه نصب پايه ها و تمديد لين را ميتوان از دلايل بوجود آمدن اين مشكلات خواند.

انجنير احمد سير از متخصصين الكترو ميخانیك در شهر هرات، عدم توجه  به موقعيت هاي جغرافياوي و كوهستاني  را در نصب پايه های برق همين مسير از مشكلات تكراری دانسته مي گويد؛ اگر براي رفع اين مشكل راه هاي اساسي و موثرجستجو نگردد، بيم آن وجود دارد كه بصورت متواتر این مشکل هم چنان ادامه يايد.

اقاي سير معتقد است كه براي رفع مشكل باشند گان هرات از اين ناحيه علاوه بر موارد فوق، بايد در تكميل شدن بند برق سلما نيز توجهء بيشتري صورت گيرد تا خود كمكي بر رفع اين مشكل باشد.

کار احداث بند سلما از حدود سه سال پیش با هزینه يكصد میلیون دالر امریکایی از کمک های کشور هند برای بازسازی افغانستان آغاز شده است..

این بند ظرفیت ذخیره بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب را دارد که از آن به منظور آبیاری زمین های زراعتی و توليد برق؛ یعنی هردو  استفاده  خواهد شد.

گفته می‏شود؛ این بند توان تولید ۴۲ میگاوات برق را نیز دارد که با تولید آن، قسمتی از کمبود برق در هرات، که هم اکنون از کشورهای ترکمنستان و ایران تامین می شود، رفع خواهد شد.

طبق گفته مسوولين اداره برق هرات؛ در سال گذشته ۵۳۰ پایه برق در مسیر ولسوالی چشت الی شهر هرات نصب گردیده و كار پروژه بند سلما تا يك سال ديگر نيز تكميل خواهد شد.

انرژي برق وارداتي تركمنستان و ايران از مدت هفت سال بدنيسو در شهر و برخي ولسوالي هاي هرات مورد استفاده قرارداشته و در ين اواخرانتقال آن با مشكلاتي بهمراه بوده است، چنانكه در بيست شبانه روز گذشته اكثر منا طق شهر هرات در تاريكي مطلق بسر برده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد