۲۲ جدی ۱۳۹۸

th

رییس و اعضای مشرانو جرگه می‌گویند که اصطلاح کاهش خشونت‌ها در قاموس جنگ و صلح نیست و طالبان با چنین طرحی می‌خواهند مردم افغانستان را فریب بدهند.

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد