خبرهای داخلی

426
۴ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: فریبا سادات

مسوولیت استخدام‎ها در بخش ملکی وزارت داخله به کمیسیون اصلاحات اداری واگذار شد

براساس تفاهمنامه‎ای که روز شنبه میان وزارت امور داخله و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امضا شد، مسوولیت استخدام‎ها در بخش ملکی وزارت امور داخله به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرده شد.
پیش از این مسوولیت تمام استخدام‎ها در بخش ملکی وزارت امور داخله به عهده خود این وزارت بود.
ویس‎احمد برمک، وزیر امور داخله، هنگام امضای این تفاهمنامه گفت که براساس طرح ملکی‎سازی، ده‎هزار بست در این وزارت ملکی‎ می‎شود که پس از این مسوولیت استخدام افراد در این بست‎ها را کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به عهده دارد.
در همین حال، نادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، اعلام کرد که استخدام‎ها در بخش ملکی وزارت مور داخله از سوی این کمیسیون با شفافیت کامل انجام خواهد شد.
پیش از این گزارش شده بود که استخدام‎ها در وزارت امور داخله، شفاف نیست؛ طوری که رییس جمهور این وزارت را به “قلب فساد” ملقب ساخته بود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد