انتخابات در افغانستان

811
۲۶ اسد ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

مسوده‌ای قانون جدید انتخابات نهایی شده است

ارگ ریاست جمهوری، می‌گوید: هیأت رهبری حکومت وحدت ملی، پیش‌نویس اصلاح شدۀ قانون انتخابات را پس از دریافت نظر حقوقی کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص موقف حقوقی فرمان تقنینی، آمادۀ ساخته است که به هدف تصویب به کابینه ارسال کند.
در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر رسانه‌های رییس جمهور به کلید فرستاده شد، آمده است که، کمیتۀ تقنین حکومت به رهبری محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و اعضای گروه کاری، متن پيش‌نويس قانون را بر بنياد پيشنهادات كمسيون اصلاحات انتخاباتى و در روشنايى مشوره‌ها و نظريات اعضای جامعه مدنى، احزاب سياسى و نظريات سازمان‌هاى متخصص بين‌المللى تدوين کرده است.
به نقل از خبرنامه، در آخرین جلسۀ این گروه کاری که در ارگ برگزار شده بود، فیصله گردید که پیش‌نویس این قانون، نهایی شده و به هدف تصویب، به نشست بعدی کابینه راجع شود تا رییس جمهور، متن تصویب شده توسط کابینه را توسط فرمان تقنینی توشیح نماید و به این ترتیب روند اصلاحات نظام انتخاباتی سرعت یابد.
این در حالیست که کاخ ریاست جمهوری، می‌گوید: سومین فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد ایجاد اصلاحات انتخاباتی که قرار است به زودی صادر شود، بدون ارایه به شورای ملی نافذ خواهد شد.
بر بنیاد این فرمان، کمیته گزینش کمیشنران نهادهای انتخاباتی تشکیل و اعضای جدید کمسیون‌های انتخاباتی را به هدف تعیین به ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد