خبرهای خارجی

194
۲۹ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

مسلمانان در آلمان خواستار تامین امنیت مساجد در آن کشور شدند

گشایش مسجدی برای مسلمانان در برلین آلمان

مسلمانان آلمان خواستار اتخاذ تدابیرشدید امنیتی غرض تامین امنیت مساجد در آن کشور شدند.

“ایمن مزیک” رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان در یک کنفرانس خبری در برلین گفت که حضور پلیس در اطراف مساجد به بازدارندگی حملات احتمالی تندروها کمک خواهد کرد.
وی افزود که این اقدام آلمان همچنین یک معنای نمادین نیز خواهد داشت و اقلیت مسلمان احساس خواهد کرد که دولت و جامعه مسئولیت تامین امنیت آن ها را برعهده دارند.
حملات نژادپرستانه علیه مسلمانان طی سال های گذشته در آلمان به ویژه پس از موج اخیر ورود مهاجرین به این کشور افزایش یافته است.
پولیس آلمان ۵۷۸ مورد ارتکاب به جرم علیه مسلمانان در ماه های جنوری تا سپتامبر ۲۰۱۸ را ثبت کرده و دستکم ۴۰ مسلمان نیز در حمله نژادپرستان زخمی شده اند.
آلمان پس از فرانسه بزرگترین جامعه مسلمان را در میان کشورهای اروپای غربی در خود دارد. شمار مسلمانان در آلمان ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر برآورد می شود.
این خواست مسلمانان آلمان پس از آن مطرح می شود که جمعه گذشته نمازگزاران مسلمان در دو مسجد در شهر «کرایس چرچ» نیوزیلند هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد