بزکشی

۱۷ دلو ۱۳۸۸

مسابقات بزکشی در هرات و استقبال مردم از آن

کلید * هفدهم دلو ۱۳۸۸

در ادامه مسابقات بزكشي در ولايت هرات عصر ديروز يك بازي ديگر نيز پيگيري شد.

در اين مسابقات ۳۵ چاپ انداز از ولايات هرات، مزارشريف، هلمند و از شهرك تورغندي با هم به رقابت پرداختند. آقاجان و گل احمد از مزارشريف توانستند با اسب كهر حاجي كامران بز را به دايره حلال انداخته و حايز مقام گردند.

همچنان پهلوان حاجي ملنگ از مزارشريف و غلام از ولايت هلمند با اسب كبودحاجي كامران بز را به دايره حلال انداخته و حايز مقام شوند.

بگفته حاجي كامران عليزئي مسول فدرسيون بزكشي ولايت هرات برگزاري مسابقات بزكشي در ولايت هرات مورد استقبال خوب مردم قرار گرفته است.

گفتنيست مسابقه بزكشي در ولايت هرات سابقه كمي داشته و مردم هرات اميدوارند با ايجاد فدراسيون بزكشي درين ولايت مسابقات بزكشي رشد بنیادی نمايد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد