بزکشی

۱۴ دلو ۱۳۸۸

مسابقات بزکشی در هرات با حضور ۳۰ چاپ انداز

کلید * چهاردهم دلو ۱۳۸۸

در پي را اندازي مسابقات بزكشي عصر ديروز بازي جالب در دشت گازرگاه برگزار گرديد.

در اين مسابقات ۳۰ چاپ انداز شركت داشتند كه از جمله پهلوان گل احمد از مزار شريف، زمان، غلام ، آقاجان و گل محمد توانستند بز را به بيرق برساند و حايز مقام گردند.

همچنان پهلوان جمعه، گل احمد، ملنگ خان از مزار شريف، داود و آقاجان توانستند بز را به دايره حلال انداخته و حايز مقام شوند و در دور آخر لاق گل احمد از ولايت بلخ توانست بز را از آن خود كند.

عبدالقيوم جامي آمر ورزشي ولايت هرات به راديو كليد گفت: مسابقات بزكشي مورد استقبال مردم قرار گرفته و از مسولين امنيتي تقاضا دارد كه در اين مسابقات تدابير امنيتي خوبي اتخاذ نمايند.

قابل ياد آوريست اين مسابقات روزهاي جمعه هر هفته زير نظر فدراسيون بزكشي برگزار میشود كه در آن بيش ازهزارها تماشاچي و چندین مقامات بلند رتبه دولتي نیز حضور به هم می رسانند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد