خبرهای داخلی

۲۱ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالبنات سادات

مرکز منابع قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت حسی افتتاح گردید


اولین مرکز منابع قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت حسی، در کمیسیون مستقل حقوق بشر افتتاح شد.
شهرزاد اکبر رئیس این کمسیون، امروز یکشنبه، در یک نشست به مناسب روز جهانی عصای سفید گفت:” هدف از ایجاد این مرکز، دسترسی آسان افراد دارای معلولیت حسی به مواد آموزشی است.”
خانم شهرزاد همچنان از نهاد های دولتی خواست تا در قسمت تطبیق میثاق مراکش، که تضمین کننده حق دسترسی افراد دارای معلولیت به مواد آموزشی است گام های عملی بردارند.
میثاق مراکش که دارای ۲۲ ماده است، در ماه جون سال ۲۰۱۳ میلادی، به هدف حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت تصویب گردید و افغانستان نیز از دو سال به اینسو به این میثاق ملحق شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد