خبرهای داخلی

270
۲۱ سنبله ۱۳۹۷
نویسنده: اسحق اکرمی

مرکز بامیان هفتمین شهر پاک در افغانستان معرفی شد

مرکز ولایت بامیان که خود یک ولسوالی است، هفتمین شهر پاک در افغانستان عنوان گرفت.
پیش از این، شهر نیلی، مرکز دایکندی، اولین شهر پاک در افغانستان معرفی شده است.
عنوان دومین شهر پاک به فیض‎آباد، مرکز بدخشان، اختصاص یافته است.
براساس برنامه‎ای که وزارت احیا و انکشاف دهات با کمک مالی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در سال‎های اخیر روی دست گرفته است، شهری، پاک عنوان می‎شود که ساکنان آن شهر برای دفع بول و غائط شان به تشناب مراجعه کنند.
برای مرکز بامیان، به صورت رسمی، امروز چهارشنبه به خاطری عنوان هفتمین شهر پاک در افغانستان اعطا شد که اکثریت ساکنان این شهر برای دفع بول و غایط شان به تشناب مراجعه می‎کنند و نه فضای باز.
محمدرضا پیمان، رییس اداره احیا و انکشاف دهات بامیان، می‎گوید که این برنامه در بامیان از چهار سال به این طرف با کمک مالی اداره یونیسف در حال تطبیق است.
او گفت که در مرکز بامیان، ۲۲۰ قریه که شامل ۱۳ هزار و ۵۴ خانواده (۱۱۳ هزار نفر و ۴۵ نفر) می‎شود از نگاه آنکه ساکنان این قریه‎ها برای رفع “حاجت” از تشناب استفاده می‎کنند، پاک تشیخص شده است.
وی افزود که در مدت چهار سال ۷۵۰ باب تشناب جدید از سوی مردم با همکاری ریاست احیا و انکشاف دهات و کمک مالی اداره یونیسف در مرکز بامیان ساخته شده است.
به گفته پیمان، در همین مدت، ۹ هزار و ۳۴۳ باب تشناب دیگر نیز در این شهر بازسازی و برای استفاده مصوون شده است.
محققان اعلام کرده‎اند که یکی از راه‎های جلوگیری از قدکوتاهی و سوء تغذی کودکان، خودداری مردم از دفع بول و غایط شان در فضای باز است.
گفته می‎شود که زندگی کودکان در محیطی عاری از بول و غایط، ۲۳ درصد در جلوگیری از قدکوتاهی آن‎ها نقش دارد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد