شمال

43
۲۰ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

مردم در سمنگان از سوي افراد مسلح تهدید می شوند

شمارى باشنده گان شهرايبک مرکزسمنگان ميگوين،د تعدادي افراد مسلح ناشناس که تازه درمناطق شان آمده اند، آنها را تهديد مي كنند كه درصورت همکارى با دولت، كشته خواهند شد.

مردم قريه هاى عربان، توته وحبش در دامنۀ کوه چغت در ده کيلومترى مرکز سمنگان، مدعى اند، ده ها فردمسلح ناشناس در اطراف قريه شاناز از دو روز بدينسو، گشت وگذار می کنند.

عزیزالله امام مسجد قریه عربان، گفته است، افراد مذکور، مردم محل را درصورت همکارى با دولت وشرکت درانتخابات،  به مرگ و سر بريدن تهديد مي كنند.

مل پاسوال عبدالرزاق ایلخانی قوماندان امنیه ولایت سمنگان، ضمن تائید حضور افراد مسلح ناشناس در کوه چغت گفت، تحقیقات در این رابطه جریان دارد.

ايلخانى افزود، بر بنیاد اطلاعات آنان، تعداد افراد ناشناس در کوه چغت به ۱۸ تن ميرسد که ۹ تن مسلح و بقيه غیرمسلح می باشند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد