تحلیل و دیدگاه

۵ جدی ۱۳۹۸

مردم در انتظار تصمیم کمیسیون شکایات

کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که تا حال ۱۶۵۰۰ شکایت در این این کمیسیون ثبت شده‌است که بیشتر آن مربوط به تیم‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی می‌باشد. این کمیسیون گفته است که به شکایات ثبت شده در مدت چهل روز رسیده‌گی خواهد کرد. اما دیده شود که با بحرانی‌شدن وضعیت در کمیسیون مستقل انتخابات این کمیسیون خواهد توانست که در مدت یادشده به صورت درست و دقیق به شکایات رسیده‌گی کند؟
دیروز آخرین روز ثبت شکایت‌های انتخاباتی بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری بود. کمیسیون مستقل انتخابات در اول جدی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را با تاخیر کمتر از سه ماه با مردم شریک ساخت. با شریک‌ساختن نتایج ابتدایی شماری از تیم‌های انتخاباتی این نتایج را نپذیرفتند و شماری هم آن را مضحک و پُر از تقلب خواندند.
اکنون بر کمیسیون شکایات انتخاباتی است تا دریابد که واقعاً چنین چیزی وجود دارد و از سوی کدام تیم‌های انتخاباتی تقلب و تخلف صورت گرفته است.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفته است که به همه‌ی موارد و شکایاتی که در این کمیسیون به ثبت رسیده و درج شده است، در مطابقت با قوانین و طرزالعمل‌ها رسیده‌‌گی می‌کند.
در این میان چیزی تازه که کمیسیون شکایات انتخاباتی به آن اشاره نموده، بررسی برخی موارد برخاسته از نظارت‌ خود این کمیسیون در روند انتخابات می‌باشد. اما توقع این است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به هر شکایتی با درنظرداشت اسنادی که این شکایات را به اثبات برساند، به گونه‌ی دقیق و شفاف رسیده‌گی نماید و بی‌باوری‌هایی را که نسبت به کمیسیون‌های انتخاباتی وجود دارد، از میان بردارد.
با آن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی وعده سپرده است که با شفافیت به شکایت‌ها رسیده‌گی خواهد کرد، شورای کاندیدان ریاست جمهوری در نشستی ابراز داشت که هیچ‌گونه اعتباری بر این روند ندارد.
مردم افغانستان، نهادهای ملی و بین‌المللی با وجود آن‌که از اعلان نتایج ابتدایی استقبال کرده‌اند، می‌خواهند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با استقلالیت تمام به شکایت‌ها رسیده‌گی کند و در این پروسه به شفافیت، دقت و سرعت اولویت بدهد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد