عکس روز

۶ جوزا ۱۳۹۸

مردم بومی بامیان به این باورهستند که آب بند امیر شفا بخش امراض است بنا خود را با آن شست وشو می دهند

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد