خبرهای داخلی

204
۲۰ سنبله ۱۳۹۷
نویسنده: اسحق اکرمی

مردم از عدم رسیدگی به دعواهای حقوقی شان در محاکم بامیان شکایت دارند

شماری از باشنده‎های بامیان از عدم رسیدگی به موقع به دعواهای حقوقی شان در محاکم این ولایت شکایت دارند.
رمضان، یکی از باشنده‎های بامیان، می‎گوید که ده سال از ثبت دعوای حقوقی او در محکمه بامیان سپری شده است، ولی تاکنون هیچ پیشرفتی در دعوایش مشاهده نشده است.
او محاکم بامیان را به نداشتن استقلال و برخورد نامناسب با کسانی متهم کرد که برای حل و فصل دعواهای شان به این محاکم مراجعه می‎کنند.
گلثوم، یکی دیگر از باشنده‎های بامیان، نیز محاکم این ولایت را به دست داشتن در فساد اداری، رشوه‎خواری و واسطه‎بازی متهم می‎کند.
او می‎گوید که بیش از شانزده سال از ثبت دعوای حقوقی‎اش در محکمه استیناف بامیان سپری شده است، اما تا هنوز به این دوسیه رسیدگی صورت نگرفته است.
اما غوث‎الدین طاهری، رییس محکمه استیناف بامیان، اتهامات فوق علیه محاکم این ولایت را نادرست می‎خواند و تأکید دارد که به دوسیه‎ها و دعواهای حقوقی مردم در چهارچوب قانون رسیدگی صورت می‎گیرد.
بامیان در مرکز کشور دارای هشت ولسوالی است که به گفته مقام‎های محلی، دروازه‎های محاکم در تمامی این ولسوالی‎ها به روی مردم باز است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد