خبرهای داخلی

157
۱ ثور ۱۳۹۸

مراسم عروسی دسته جمعی ۱۰۰ زوج جوان در دایکندی برگزار شد


مقام های اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی می گویند که امروز (یکشنبه) مراسم عروسی دسته جمعی ۱۰۰ زوج جوان از سوی این اداره با همکاری نهادهای دولتی و کمک مالی موسسه آسایش جهانی در این ولایت دایر شد.
حسین سیرت رییس اداره اطلاعات و فرهنگ دایکندی به کلید گفت که هدف از برگزاری این عروسی دسته جمعی، حمایت از خانواده های فقیر، ترویج عروسی های دسته جمعی و جلوگیری از مصارف گزاف در این ولایت می باشد.
به گفته رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی، از هر ولسوالی این ولایت ۱۰ زوج شرکت کرده بودند و برای هر زوج جهیزیه شامل کمپل، قالین، البسه و ظروف با هزینه ۵۰۰ دالر امریکائی نیز توزیع گردید.
به گفته باشندگان ولایت دایکندی، در این ولایت رسم و رواج های ناپسند، طویانه کمرشکن، بد دادن و فرار از منزل هنوز هم وجود دارد و مصارف گزاف عروسی، برگزاری مراسم عروسی را برای خانواده های فقیر مشکل ساخته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد