خبرهای داخلی

۲۲ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

مدیر لیسه غفور ندیم در شهر کابل ترور شد


سید ضیاءالدین، مدیر لیسه غفور ندیم در مربوطات حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل، از سوی افراد مسلح ناشناس، ترور گردید.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف این رویداد را تائید نموده گفت:” مدیر لیسه غفور ندیم، حوالی ساعت چهار صبح امروز دوشنبه، در مقابل دروازه این مکتب در حصه دوم خیرخانه کشته شد.”
وی می‌گوید که وزارت معارف، هر نوع حمله بالای کارمندان معارف را محکوم نموده و از نهادهای امنیتی می خواهد، تا عاملان این رویداد را شناسایی نموده و به پنجه قانون بسپارند.
در همین حال نزدیکان این مدیر مکتب گفته‌اند، ضیاالدین شب در یک مهمانی بوده و صبح زمانی که میخواست به خانه برگردد با تفنگچه بی‌صدا، به قتل رسیده است.
سید ضیاءالدین از ۹ سال به اینسو به عنوان مدیر در مکاتب غلام حیدرخان، ابن سینا و لیسه سید نورمحمد شاه مینه، کار کرده و از سال ۱۳۸۹ تا کنون، سمت مدیریت مکتب غفور ندیم را به عهده داشت .

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد