منطقه و جهان

74
۱۳ دلو ۱۳۸۸

مخالفت چین با دیدار باراک اوباما و دالای لاما

چين مخالفت خود را با ديدار رييس جمهور امريكا و دالايى لاما ابراز كرد

کلید * سیزدهم دلو 1388

چين مخالفت خود را با ديدار رييس جمهور امريكا و دالايى لاما ابراز كرد

چين مى گويد قويا مخالف ديدار رييس جمهور امريكا با دالايى لاما رهبر تبعيدى تبت است.

«ژو ويكان  Zhu Weiqun» معاون اجرايى بخش جبهه متحد كار حزب كمونيست خلق چين گفته است ، هر گونه ديدار بين اين دو، غير منطقى و بيهوده خواهد بود.

او افزود اين ديدار مى تواند به طور جدى به مناسبات سياسى ميان دو كشور امريكا و چين آسيب برساند.

«ژو» كه در يك كنفرانس خبرى سخن مى گفت افزود هيچ پيشرفتى در گفتگوها با فرستادگان دالايى لاما بر سر وضعيت تبت حاصل نشده است.

 


کلید * سیزدهم دلو ۱۳۸۸

چين مخالفت خود را با ديدار رييس جمهور امريكا و دالايى لاما ابراز كرد

چين مى گويد قويا مخالف ديدار رييس جمهور امريكا با دالايى لاما رهبر تبعيدى تبت است.

«ژو ويكان  Zhu Weiqun» معاون اجرايى بخش جبهه متحد كار حزب كمونيست خلق چين گفته است ، هر گونه ديدار بين اين دو، غير منطقى و بيهوده خواهد بود.

او افزود اين ديدار مى تواند به طور جدى به مناسبات سياسى ميان دو كشور امريكا و چين آسيب برساند.

«ژو» كه در يك كنفرانس خبرى سخن مى گفت افزود هيچ پيشرفتى در گفتگوها با فرستادگان دالايى لاما بر سر وضعيت تبت حاصل نشده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد