کابل

151
۱۱ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

مخالفت مشرانو جرگه در مورد زمينهاي پدوله

کلید * یازدهم حمل ۱۳۸۹

اعضاي مشرانو جرگه ديروز در جلسه عمومی اين مجلس، فیصله ولسی جرگه را که به بنیاد آن وکلای ولسی جرگه زمین های دشت پدوله را برای معلولين، معيوبين و ورثه شهدا واگذار كرده بودند رد كردند.

اعضای مشرانو جرگه گفته اند، آنها به حقوق شهدا و معلولین احترام دارند، ولی به گفته آنها زمین های دشت پدوله در کابل نباید به معلولین و معیوبین داده شود.

با این وجود اعضای مشرانو جرگه در این جلسه خواستار اقدامات جدی شاروال کابل در زمینهء فیصله ولسی جرگه شدند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد