کابل

42
۲۶ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

مخالفت مجدد ولسی جرگه با قانون جدید انتخابات

کلید * بیست و ششم حمل ۱۳۸۹

ولسي جرگه یک بار دیگر بر تصمیم خود مبنی بر عدم اعتبار قانون جدید انتخابات تاکید کرده و آن را فاقد مشروعیت دانست.

هر چند پیش از این ولسي جرگه، فرمان تقنینی حامد کرزی، در مورد اجرای قانون جدید انتخابات را رد کرد، ولی وزارت عدلیه این تصمیم مجلس را خلاف قانون اساسی دانسته و بر اجرای قانون جدید براساس فرمان تقنینی آقای کرزی حکم تاكيد كرده است.

بدنبال آن کمیسیون انتخابات، اعلام کرد: انتخابات پارلمانی را بر بنیاد قانون جدید برگزار می کند.

ولی اكنون ولسی جرگه کشور يك بار ديگر در جلسه خود بر عدم اعتبار قانون جديد تاكيد كرد.

آگاهان سياسي به اين باورند، مخالفت مجدد ولسي جرگه با قانون جديد انتخابات، برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را با مشکل مواجه مي كند.  

حبیب اله غالب، وزیر عدلیه روز گذشته در شوراي ملي تاكيد كرد؛ تا زمانی که این فرمان از سوی هر دو مجلس پارلمان رد نشده، از اعتبار برخوردار است.

یونس قانونی، رییس ولسی جرگه گفته است، با رد فرمان تقنینی رییس جمهور کرزی در مورد قانون انتخابات، این قانون هیچ نوع مشروعیتی ندارد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد