و سایر گزارش ها

686
۲۱ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

مخالفت با عروسي هاي پر مصرف

همايش مشورتي شوراي مردم ولايت بدخشان، طي فيصله نامهء (۱۱) فقره اې؛ مصارف بېجا در محافل عروسي را ناميمون دانسته و بر جلوگيري ازاين اضافه خرجي ها، تاكيد كردند.

 در نشستي خبرې كه به همين منظور از سوي اين شورا داير گرديده بود؛ عروسي در رستورانت هاي مجلل، مصارف بيجا و مهر بلند؛ بدعت، افراط  و خلاف ارزش هاي دينې دانسته شد.

داكتر محمد اياز “نيازي” خطيب مسجد وزيراكبرخان، همچو عروسي هاي پرمصرف را خلاف اساسات اسلام دانسته و آنرا باعث افزايش خشونت و محروميت از ازدواج جوانان در خانواده هاي فقير و ناتوان دانست.

محمد شريف “فروغ” يكې از برگزار كننده گان و مسوول اين همايش، در رابطه گفت: “قسميكه مي بينيم اجرا و برگزاري اين محافل، به سوي مشكل فزايي و نوآوري هاي نامطلوب روان است؛ تا آنجا كه خانواده ها را به بحران مالي و مشكلات دچار كرده و قرا ارزيابيها؛ ۹۵ در صد مردم از آن گله مند هستند و چه بسا دختران و پسراني كه تحصيلات خود را به پايان رسانده اند؛ اما معاش و درآمد مشروع خود و خانواده هاي شان، آنها را كفايت نمي كند تا سيالي و همچشمي هاي بيجا را پوره كنند، اين جوانان بايد راه هاي پرخطر را پيش گيرند؛ يا قرض كنند و تا آخرعمر، با دشواري و مشكلات، زنده گي را سپري كنند؛ درحاليكه بايد اين طور نباشد. ما همه، مسلمان هستيم و پيرو پيامبر اسلام(ص). پيامبرمبارك مي فرمايد: “پربركت ترين ازدواج آن است كه مصرفش كم باشد.”

وي افزود: “از طرف ديگر من و شما هم سفرهايي به خارج داشته ا يم و ديده ايم كه اروپايي ها كه مسلمان هم نيستند، بازهم مصارف عروسي آنان خيلي كم است؛ هر چند اقتصاد شان بالاست و ارزش پول آنان چند برابر پول ماست؛ اما آنان در يك رستورانت با اشتراك ۴۰-۵۰ نفر محفل عروسي را ساده برگزار مي كنند. من شخصاً به ياد دارم زمانيكه دوران پادشاهي ظاهرشاه بود، عروسي دخترش فقط با موزيك و عصريه تجليل شد و عروس (دختر پادشاه) خوشبخت و خوشحال به خانهء بخت رفت. همچنين در لندن، عروسي شهزادهء انگليس را آنطور ساده و بسيط برپا كردند كه هيچكس خبر نشد كه چه گذشت. پس برادران ، خواهران و بزرگان، جمع شده اند تا بتوانند همين سيالي هاي بيجا و غيراسلامي را كه هموطنان ما را به رنج و تكليف دچار كرده، براي هميشه از بين ببرند.”

شهلا “ميهن دوست” كارمند كميسيون اصلاحات اداري، در رابطه به موضوع گفت: “اين يك مسئلهء پيچيده است و براي اينكه جلو اين خرافات را بگيريم، همه باهم سعي و تلاش نماييم. به نظر من در اين كميسيون، زنان هم بايد سهيم باشند تا نظرات خود را در مورد مصارف گزاف عروسي، ابراز كنند و ضرورت است تا مطبوعات و علماي دين، اين موضوعات را به مردم آگاهي دهند.”

حاجي خان جان كارمند دولت و از ولايت بدخشان مي گويد: “برگزاري محافل مجلل، بيشتر براي دامادان كمرشكن است وروي همين دليل؛ ما تعداد زيادي از موسفيدان ولايت بدخشان را از مركز بدخشان و خارج از كشور دعوت كرديم و اميدوار استيم تا اين همايش، نتيجهء مطلوب نه تنها در بدخشان بلكه در سرتاسر كشور داشته باشد. ما مقرره اي را در نظر گرفته ايم كه هرگاه دوستاني كه دراين كميسيون سهم دارند، از اين مقرره سرپيچي نمايند، در آينده به هيچ صورت در محافل خوشي آنان، سهم نخواهيم داشت.”

در ختم همايش، فيصله اي در ۱۱ ماده  از سوي شركت كننده گان، صادر و توسط محمد شريف “فروغ” قرار ذيل قرائت گرديد:

“به نام خداوند بزرگ؛

– از اول ثور، محفل عروسي در سالون هاي پرزرق و برق برگزار نشود.

– در داخل خانه يا خيمه با آشپز سيار، محفل عروسي برگزار و متباقي مواد خوراكي به فقرا داده شود.

– مهمانان؛ شامل اقارب عروس، داماد و همسايه ها باشد و تعداد شان از ۱۲۰ نفر اضافه نگردد.

– غذا يك عصريهء ساده بوده و نوشيدني هاي گازدار منع است.

– در صورتي كه محفل در منزل برگزار نشود يا باران باشد، در هوتل هاي خورد و ساده، ولي پاك و منظم برگزار گردد.

– شيريني خوري منع است.

– مراسم شيريني گرفتن، صرف بين خانواده هاي عروس و داماد باشد.

– شب خويشخوري و شب حنا منع است.

– مهر عروس؛ حداقل۱۰ درهم شرعي است و زيورات اگر شكل هديه نباشد، شامل مهر مي گردد. مهر معجل در زمان نكاح تسليم عروس يا وكيلش گردد.

– مهر گزاف صورت نگيرد.

– از اخذ تويانه، لباس، مواشي و پول اجتناب گردد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد