تحقیقاتی

991
۶ جوزا ۱۳۹۷
نویسنده: سمیه ولی‎زاده

مخالفان مسلح در حوزه غرب، دولت را فریب داده‎اند


کلیدگروپ به اسنادی دست یافته است که نشان می‎دهد برخی از مخالفان مسلح دولت، پس از پیوستن به پروسه صلح و به دست آوردن امتیاز، دوباره به گروه‎های مخالف مسلح دولت پیوسته‎اند. براساس ارقام کمیته‎های صلح ولایتی در حوزه غرب، از سال ۱۳۹۰خورشیدی تاکنون ۴ هزار و ۸۱ نفر از مخالفان مسلح دولت در این حوزه به پروسه صلح یکجا و ثبت سیستم بایومتریک دولت شده‎اند. طبق معلومات مسوولان این کمیته‎ها، ۱ هزار و ۳۳۲ مخالف مسلح دولت از هرات، ۳۱۷ مخالف مسلح دولت از فراه، ۶۳۲ مخالف مسلح دولت از غور و ۱ هزار و ۸۰۰ مخالف مسلح دولت از بادغیس به روند صلح یکجا شده‎اند. مسوولان این کمیته‎ها تأیید می‎کنند که برخی از این افراد، پس از مدتی دوباره به صفوف مخالفان مسلح دولت برگشته‎اند. اسنادی که کلیدگروپ به دست آورده است، نیز این موضوع را ثابت می‎کند. سخی کلنگ، یکی از قومندانان برجسته مخالفان مسلح دولت که در سال ۱۳۹۰ خورشیدی به روند صلح یکجا شده بود، پس از یک سال دوباره به جبهه مخالفان مسلح دولت برگشته است و در حال حاضر از قومندانان مطرح آن‎ها در هرات می‎باشد.

به گفته مسوولان کمیته‎های صلح ولایتی در حوزه غرب، ۱ هزار و ۳۵۰ نفر از مخالفان مسلح دولت که به پروسه صلح پیوسته بودند، دوباره با مخالفان دولت هم‎دست شده‎اند. بربنیاد معلومات این مسوولان، ۳۰۰ نفر در هرات، ۶۰۰ نفر در بادغیس، ۱۵۰ نفر در فراه و ۳۰۰ نفر در غور پس از پیوستن به پروسه صلح، دوباره با مخالفان مسلح دولت یکجا شده‎اند. این مسوولان کم‎توجهی دولت، کمبود فرصت‎های کاری و قطع کمک‎های مادی دولت به این افراد را از عوامل اصلی برگشت آن‎ها به صفوف مخالفان مسلح دولت می‎دانند. یما امینی، رییس دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات، بر علاوه این موضوع می‎گوید که از آغاز کار کمیته صلح ولایتی تاکنون ۱ هزار و ۳۳۲ نفر از مخالفان مسلح دولت در بدل امتیازات مادی به پروسه صلح یکجا شدند و ۳۰۰ نفر هم به دلیل دست داشتن در جرایم جنایی و نداشتن سلاح درخواست شان جهت پیوستن به پروسه صلح رد شده است. امینی تأکید دارد که برای هر یک از مخالفان مسلح دولت در هر ماه هشت‎هزار افغانی و برای قومندانان شان ۱۳ هزار افغانی ظرف شش ماه توزیع شده است و بر علاوه این، تعدادی از آن‎ها در پروژه‎های انکشافی نیز شامل کار شده‎اند. به گفته رییس دارالانشای کمیته صلح هرات، ۴۸۱ پروژه انکشافی به ارزش ۱۳میلیون دالر، با همکاری وزارت‎های زراعت، انکشاف دهات، اقتصاد و کمیته صلح ولایتی تطبیق شده است که هدف از تطبیق این پروژه‎ها ایجاد فرصت‎های شغلی برای افراد پیوسته به پروسه صلح بوده است. وی اضافه می‎کند که از این میان ۱۱ پروژه با هزینه ۳۰۰ هزار دالر از آدرس کمیته صلح ولایتی برای تشویق و حمایت مالی افراد پیوسته به پروسه صلح تطبیق شده است. رییس دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات، علاوه می‎کند که با قطع این امتیازات ۳۰۰ نفر به شمول ۱۴ قومندان در این ولایت دوباره با گروه‎های مخالف دولت یکجا شده‎اند. امینی ارزش مالی امتیازات مادی که برای این افراد از سوی دولت پرداخت شده است را واضح نمی‎سازد.

رییس دارالانشای کمیته صلح ولایتی هرات تصریح کرد، تمام مشخصات مخالفان مسلح دولت که علاقه‎ای برای پیوستن به پروسه صلح داشته باشند، ثبت سیستم بایومتریک می‎شود و دیگر تضمینی به خاطر برگشت شان به صفوف مخالفان دولت وجود ندارد. یما امینی همچنان بیان می‎دارد که علاقمندی مخالفان مسلح دولت برای پیوستن به پروسه صلح نسبت به دوران حکومت قبلی کم‎تر شده است. وی تغییر استراتیژی شورای عالی صلح، قطع کمک‎های دولت، حمایت‎های نظامی و سیاسی کشورهای خارجی از مخالفان را از عوامل اصلی بی‎میلی مخالفان مسلح دولت برای پیوستن به پروسه صلح عنوان کرد.

همچنان جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، از پالیسی و کارکرد کمیته صلح در این ولایت انتقاد دارد. وی تأکید دارد که انتظار مردم از ایجاد کمیته صلح در هرات، پایان یافتن درگیری‎ در این ولایت بوده است، اما تاکنون این درگیری‎ها در برخی از ولسوالی‏های هرات جریان دارد.

بادغیس یکی دیگر از ولایت‎های حوزه غرب است که براساس معلومات مسوولان محلی، ۱ هزار و ۸۰۰ نفر از مخالفان مسلح دولت در این ولایت در بدل امتیازات مادی با پروسه صلح یکجا و ثبت سیستم بایومتریک شده‎اند. عبدالخالق اچکزی، رییس کمیته صلح بادغیس، با تأیید این موضوع می‎گوید که جهت تشویق مخالفان مسلح دولت برای پیوستن به روند صلح ۳۲ پروژه انکشافی در این ولایت تطبیق و مبلغ ۸ تا ۱۳ هزار افغانی معاش برای هر یک از آن‎ها پرداخت شده است، که ارزش مجموعی آن حدود یک میلیون دالر امریکایی می‎شود. به گفته وی، تهدیدات امنیتی علیه افراد پیوسته به پروسه صلح و قطع کمک‎های مادی دولت به آن‎ها، سبب شده است تا ۶۰۰ نفر از مخالفان مسلح دولت، پس از پیوستن به پروسه صلح، دوباره به جبهه مخالفان مسلح دولت برگردند. رییس کمیته صلح ولایتی بادغیس اذعان می‎دارد که ظرف دو سال اخیر حتا یک نفر از مخالفان مسلح دولت در این ولایت به پروسه صلح نپیوسته است.

با وجود برگشت برخی از افراد پیوسته به پروسه صلح به صفوف مخالفان مسلح دولت، شراف‎الدین مجیدی، معاون والی بادغیس، معتقد است که پیوستن این افراد به پروسه صلح، روی بهبود اوضاع امنیتی در این ولایت تأثیرگذار بوده است. مجیدی تصریح کرد که برای پیوستن مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح نیاز به هزینه بیشتر و فراهم ساختن فرصت‎های کاری است.

فراه از ولایت‎های ناامن حوزه غرب است و رقم افراد پیوسته به پروسه صلح در این ولایت نیز نسبت به دیگر ولایت‎های این حوزه کم‎تر می‎باشد. مسوولان کمیته صلح ولایتی فراه می‎گویند که از آغاز کار این کمیته در هفت سال گذشته ۳۱۷ تن از مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح پیوسته‎اند. امیرمحمد ایوبی، رییس این کمیته، می‎گوید که از آغاز کار کمیته صلح تاکنون در فراه جهت پیوستن مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح ۱۳۰هزار دالر در بخش‎های ایجاد زمینه‎های شغلی کوتاه‎مدت و پرداخت معاش به آن‎ها هزینه شده است. ایوبی تأکید دارد که با وجود این هزینه ۱۵۰ تن از مخالفان مسلح دولت که به پروسه صلح پیوسته بودند، دوباره با مخالفان مسلح دولت یکجا شده‎اند. وی تأکید دارد که ظرف دو سال اخیر به دلیل عدم همکاری اداره محلی فراه با این کمیته، یک مخالف مسلح دولت هم به پروسه صلح یکجا نشده است.

با اینکه رییس کمیته صلح در فراه از عدم همکاری اداره محلی انتقاد دارد؛ ولی سخنگوی والی فراه از کم‎کاری این اداره شاکی است. ناصر مهری، سخنگوی والی فراه، می‎گوید که اداره محلی با مردم و بزرگان قومی نیز نشست‎هایی داشته است و تلاش دارد تا مخالفان مسلح دولت را برای یکجا شدن به پروسه صلح تشویق کند.

غور مثل فراه از ولایت‎های دیگر ناامن در حوزه غرب است. کمال‎الدین مودودی، رییس کمیته صلح در غور، به کلیدگروپ گفت که ۳۶ دسته از مخالفان مسلح دولت که در مجموع ۶۳۲ نفر بودند، در بدل امتیازات مادی به پروسه صلح پیوسته‎اند. وی تأکید دارد که ظرف شش ماه برای قومندانان این مخالفان ۱۳هزار و دیگر اعضای شان ۸ هزار افغانی معاش پرداخت شده است. به گفته کمال‎الدین مودودی، در این راستا بیش از ۱۵۰ هزار دالر هزینه شده است. رییس کمیته صلح ولایتی غور تأکید می‎کند که ۳۰۰ تن از افراد پیوسته به پروسه صلح در این ولایت، پس از به دست آوردن این امتیازات، دوباره به صفوف مخالفان مسلح دولت بازگشته‎اند.

با این حال، عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور، می‎گوید که پیوستن مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح روی بهبود اوضاع امنیتی در این ولایت اثر مثبت نداشته است. به گفته وی، اداره محلی در هماهنگی با کمیته صلح ولایتی، نشست‎های زیادی را برای تشویق مخالفان مسلح دولت به پروسه صلح و معرفی تبعات منفی جنگ برای مردم برگزار کرده است.

شمارى از مخالفان مسلح دولت که در ولايت هرات به پروسه صلح پيوسته‎اند، از دولت انتقاد دارند و می‎گويند که تا حال، دولت به تعهدات خود جهت فراهم کردن زمینه اشتغال برای آن‎ها عمل نکرده است. فیروزالدین از اعضای گروه سخی کلنگ یکی از قومندانان مخالفان مسلح دولت در هرات است که به گفته خودش چهار سال در مقابل نیروهای دولتی در ولسوالی پشتون زرغون این ولایت جنگیده است. او که اکنون به پروسه صلح پیوسته است، می‎گوید به خاطر بهتر شدن وضعیت امنیتی، بدون به دست آوردن امتیازی به پروسه صلح یکجا شده است.

علاوه بر این، کلیدگروپ به اسنادی دست یافته است که نشان می‎دهد مخالفان مسلح دولت، سلاح‎های فرسوده را از طریق پروسه‎های‎ “دی دی آر” و “دایاک” به دولت سپرده‎اند. براساس معلومات مسوولان کمیته‎‏های صلح در حوزه غرب، مخالفان مسلح دولت از سال ۱۳۹۰ خورشیدی تاکنون ۲ هزار و ۹۹۰ میل سلاح مختلف‎النوع را به دولت تحویل داده‎اند که از این رقم ۵۸۵ میل آن فرسوده بوده است. یما امینی، رییس دارالانشای کمیته صلح در هرات، به کلیدگروپ گفت که ظرف هفت سال اخیر مخالفان مسلح دولت هنگام پیوستن شان به پروسه صلح، ۱ هزار و ۳۰۰ میل سلاح مختلف‎النوع را به دولت تسلیم کردند که از این میان ۳۰۰ میل آن‎ها فرسوده تشخیص شده است. به گفته وی، سلاح‎های فرسوده برای ترمیم به وزارت دفاع سپرده شده است.

بعد از هرات در غور مخالفان مسلح دولت بیشترین سلاح را به دولت تسلیم کرده‎اند. کمال‎الدین  مودودی، رییس کمیته صلح در غور، می‎گوید که مخالفان دولت ۸۰۰ میل سلاح مختلف‎النوع را به دولت تسلیم داده‎اند که ۲۰۰ میل آن‎ها فرسوده و غیرقابل استفاده بوده است.

در ولایت‎های بادغیس و فراه نیز از میان ۸۹۰ میل سلاح مختلف‎النوع که از نزد مخالفان مسلح دولت حین پیوستن شان به پروسه صلح جمع‎آوری شده است، ۱۸۵ میل آن‎ها غیرقابل استفاده است. عبدالخالق اچکزی، رییس کمیته صلح در بادغیس، می‎گوید که مخالفان مسلح دولت هنگام پیوستن به پروسه صلح ۶۰۰ میل سلاح مختلف‎النوع را تحویل دولت داده‎اند که از این میان ۱۰۰ میل آن‎ها قابل استفاده نبوده است. امیرمحمد ایوبی، رییس کمیته صلح در فراه، می‎گوید که مخالفان مسلح دولت حین پیوستن به پروسه صلح ۲۹۰ میل سلاح را به دولت تحویل کرده‎اند که از این میان ۸۵ میل آن‎ها فرسوده است.

مسوولان پروسه دایاک در حوزه غرب در این باره حاضر به گفتگو نشدند. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، می ‎گوید که از آغاز پروسه جمع‎آوری سلاح از تمام ولایت‎ها، ۱۱۷ هزار و ۸۰۰ میل سلاح از نزد مخالفان مسلح دولت جمع‎آوری و به قول اردوها و وزارت دفاع تحویل داده شده است. رادمنش بدون ارائه ارقام دقیق، فرسوده بودن برخی از این سلاح‎ها را تأیید کرد. وی گفت که این سلاح‎ها در میدان‎های جنگ قابل استفاده نیست و آن‎ها را برای پولیس ملی و محلی توزیع کرده‎اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد