خبرهای داخلی

86
۱۲ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک، حمله بر این مکاتب را محکوم کردند


اعضای رهبری مکاتب افغان ترک و اولیای شاگردان این مکاتب با انتقاد از حکومت می گویند که یورش بر مکتب های افغان ترک تعرض بر حقوق اولاد وطن می باشد.
به گفته آنان، فرزندان مقام های حکومتی بیرون از کشور اند و به همین دلیل آینده فرزندان مردم کشور برای شان مهم نیست.
عبدالشکور دادرس عضو کمیته والدین مکتب افغان ترک در نشست خبری به روز دوشنبه گفت که حکومت درمقابل اعتراضات آنان خاموشی اختیار نموده و هیچ گونه توجه به خواسته های آنان نکرده اند.
وی همچنان می افزاید که حکومت غیر قانونی عمل نموده و حقوق دانش آموزان این مکاتب را در نظر نمی گیرد.
در همین حال احمد فواد حیدری سرپرست مکتب های افغان ترک در کشور می گوید که انتقال مالکیت مادی و فکری یک موسسه به یک نهاد دیگر کار غیر قانونی می باشد.
از سوی هم والدین دانش آموزان مکتب های افغان ترک می گویند که آنان نگران آینده فرزندان شان هستند و حکومت باید هر چه زودتر آینده این مکاتب و فرزندان شان را روشن سازند.
وحیده یکی از مادرانی است که ۳ فرزند وی در این مکتب درس می خوانند او می گوید که فرزندان وی از بابت بسته شدن مکتب های شان نگران اند و نمی توانند با خیال راحت به مکتب بروند.
این درحالی است که اخیرا اعضای پارلمان اتحادیه اروپا طی یک نامه به رییس جمهور غنی یورش نظامی بر مکتب های افغان ترک را نکوهش نموده و افزوده اند که این تصمیم رییس جمهور غنی بر اساس ملاحظات سیاسی انجام شده است و تعهدی به بهبود معارف در کشور در آن دیده نمی شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد