غرب

74
۹ دلو ۱۳۸۹

محکوم نمودن اعدام افغانها در کشور ایران از سوی تظاهرکننده گان درهرات


چندین تن از باشنده گان ولایت هرات بمنظور محکوم نمودن اعدام افغانها در کشور ایران دست به تظاهرات زده و با انتشار قطع نامه چند ماده ای این عمل کشور ایران را محکوم نمودند.

این تظاهرات که از سوی حزب همبسته گی ملی افغانستان سازماندهی شده بود از منطقه درب ملک شهر هرات آغاز شد و تا منطقه چوک گلها واقع در ۲ کیلومتری قنسولگری کشور ایران در هرات خاتمه یافت.

در این تظاهرات مظاهره کننده گان کاریکاتورهای مقامات بلندرتبه کشور ایران را به دست گرفتند وبا سردادن شعارهای ضد ایرانی اعدام زندانیان افغان را در آن کشور محکوم نمودند.

ده ها تن از سربازان پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی هرات تدابیر امنیتی این تظاهرات را اتخاذ نموده بودند.

سرکهای منتهی به چوک شهر نو هرات برای یک ساعت بروی ترافیک مسدود بود و مشکلات ترانسپورتی را برای مردم ببارآورد.

مظاهره کننده گان با صدور یک قطع نامه چند ماده ای از دولت مرکزی کشور خواستند تا در این زمینه با مقامات کشور ایران صحبت نمایند.

مقامات کشور ایران میگویند اکثرا” کسانی در آن کشور به اعدام محکوم میشوند که به جرایم قاچاق مواد مخدر ، اختطاف و قتل مرتکب باشند.

مسؤلین حزب همبسته گی ملی افغانستان درهرات میگویند در جریان سال جاری بیش از ۲۰ تن از افغانان زندانی در ایران، حکم اعدام بر آنان تطبیق شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد