خبرهای داخلی

234
۴ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

محمد محقق از سوی ریاست جمهوری بر کنار شد


محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، طی فرمانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه را از سمت اش برکنار کرد.
در فرمان رئيس جمهوری آمده است:” به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است.”

در فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است که “تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس وامنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت های رئیس جمهور است.
محمد محقق از مخالفان رییس جمهور غنی و معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه می باشد که به تازگی در تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر پیوسته است.
ریاست اجراییه در واکنش به برکناری محمد محقق گفته است” این کار كاملاً در تضاد با روحيه موافقت‌نامه سیاسی تشکیل حکومت‌ وحدت ملی می‌باشد. هرنوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد.”

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد