سیاسی

128
۲۴ حوت ۱۳۸۸

محدود ساختن دایره آزادی بیان در افغانستان


کلید * بیست و چهارم حوت ۱۳۸۸

بر بنیاد گزارش سالانه وزارت امور خارجه امريكا، دولت ریيس جمهوركرزي به حمايت ايالات متحده با وضعيت ناگوار و نگران كننده حقوق بشر در افغانستان مواجه است كه این وضعيت شامل معافيت از مجازات، خشونت عليه زنان، شكنجه و كشتارهاي غيرقانوني ميشود.

در اين گزارش همچنان از اعمال فشار بر رسانه ها ازسوي دولت افغانستان مخصوصا دسترسي به اینترنت و شبكه هاي اینترنتی اعم از سازمان ها و موسسات غير دولتي و خصوصي سخن

گفته شده است.

اين گزارش مي افزايد: محدويت ها و سختگيرها بر آزادي بيان كه جزيي از ساختار رسانه ها به شمار می رود بطور فزاينده اي درحال افزايش است و روز به روز تشدید می یابد.

با این حال نقض ازادي بيان و ياهم لت و کوب خبرنگاران درافغانستان نه تنها سبب نگراني وزارت خارجه امريكا شده بلكه پیش از این نهادهاي دفاع ازحقوق خبرنگاران در داخل كشور نيز از چنين وضيعتي ابراز نگرانی کردند.

گزارش نهادهای مدافع خبرنگاران درکشور میرساند در  سال گذشته بیش از۱۲۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران وجود داشته که بیش از۷۰ درصد آن ازسوی دولت اعمال شده است گزارشی که به ۵ مورد قتل خبرنگاران نیز اشاره می کند.

عبدالحمید مبارز، رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان میگوید: “اداره کننده های آزادی بیان بصورت کامل با فرهنگ دموکراسی آشنا نشده اند.

از سوی دیگر برخی که به گروه های محافظه کار و متعصب وابسته اند، با فرهنگ دموکراسی مخالف بوده و رشد رسانه ها را موجب افشای اعمال خلافى میدانند که درگذشته و حال مرتکب شده اند.”

ولی مقامات دولتي همواره از پيشرفت ها در خصوص ازادي بيان و مطبوعات سخن ميزنند و افغانستان را پيش گام در احترام و رعايت ازادي بيان و مطبوعات می دانند.

این درحالیستکه هفته پیش چند ارگان حکومتی به ویژه رياست امنيت ملي در اعلامیه ای هر گونه تصویر برداری و پوشش خبری حملات تروریستی در سراسر کشور را ممنوع اعلام کردند.

نگراني ها درحالي ازنقض حقوق بشر وصلب ازادي بيان درافغانستان مطرح مي گردد كه رئیس جمهور کرزی در محافل ملی و بین المللی از آزادى بيان در افغانستان، به عنوان بزرگترین دستاورد حکومت اش ظرف هشت سال گذشته یاد کرده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد