خبرهای داخلی

۱۰ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

مجلس نمایندگان بودجه ملی سال ۱۳۹۸ را تصویب نمود

زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه در صفحه تویتر خود نوشته است که بودجه سال جدید مالی مورد تصویب اعضای ولسی جرگه کشور قرار گرفت.
معین مالی وزارت مالیه با ابراز قدردانی از اعضای مجلس نمایندگان گفته است که بودجه سال ۲۰۱۸ با توافق بیشترین اعضای پارلمان مورد تصویب این مجلس قرار گرفت.
گفته می شود بودجه ملی سال ۱۳۹۸ به ارزش ۳۹۹ ملیارد افغانی می باشد که از این میان ۲۷۵ ملیارد افغانی بودجه عادی و ۱۲۴ ملیارد افغانی بودجه توسعه یی است.
مجلس نمایندگان کشور امروز بودجه سال مالی را در حالی تصویب نمود که در هفته های گذشته این مجلس ۵ وزیر کابینه را بدلبل عدم مصرف بودجه های شان به مجلس فرا خوانده بودند.
سال گذشته بودجه ملی که بالغ بر ۳۷۷ میلیارد افغانی میگردید با اکثریت آرا از سوی پارلمان تصویب شده بود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد