تحلیل

72
۳۰ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

مبارزه با مواد مخدر؛ بازی بی نتیجه

در این روز ها بار دیگر مسئلۀ زرع مواد مخدر در افغانستان بالا گرفته است. با اینکه اعتراضات فدراتیو روسیه نسبت به هرکشوری بر زرع و قاچاق مواد مخدر افغانستان در ماه های اخیر بیشتر بوده، اما گزارشات رسیده از مناطق مختلف کشور حاکی از آن است که امسال کاشتکاران تریاک به دلایل مختلفی بار دیگر به زرع این ماده رو آورده اند و تل های وسیعی در بعضی ولایات زیر کشت این ماده رفته اند.
با اینکه ولایات ننگرهار و بدخشان که در سالهای گذشته از مهمترین ولایات زرع مواد مخدر به حساب می رفتند، اما در توافق با دولت در دو سال گذشته دست به کشت تریاک نزده و اینک دهقانان هر دو ولایت شاکی اند که دولت در کمک به دهقانان و بازسازی این دو ولایت به وعده هایش عمل نکرده، لذا دوباره به کشت تریاک رو آورده اند. اما مقامات دولتی در برابر این اعتراض چیزی نگفته و به این صورت دو ولایت تریاکزا بار دیگر به کشت مواد مخدر اقدام کرده اند. علاوتاً در آغاز فصل امسال زرع تریاک، بهای آن تا ۶ و ۱۰ برابر بالا رفت، در حالیکه سال گذشته قیمت یک کیلوگرام تریاک به ۶۰ دالر رسیده بود و دهقانان به این خاطراز زرع آن در برخی ولایات روگردان شدند، اما مافیا در آغاز کشت امسال یکباره دست به بلند بردن قیمت ها زد تا زارعان تشویق شوند و هرچه بیشتر تریاک کشت کنند. علاوتاً در آغاز کشت امسال بارندگی در سرتاسر کشور بسیار کم بود ودهقانان با قلت آب رو به رو شدند، به این خاطر نخواستند تا با این آب کم چند جریب معدود زمین را گندم بکارند، لذا ترجیح دادن تا با این مقدار آب  به زرع تریاک رو آورند.
با دلایل بالا امسال زارعان ولایات قندهار، هلمند، فراه، نیمروز، ارزگان، بادغیس، بغلان، بلخ، بدخشان و ننگرهار به زرع تریاک رو آورده اند که حتی میان والی بغلان و ولسوال، ولسوالی ده صلاح این ولایت  به علت بیان حقیقت زرع تریاک در این ولسوالی، جدل های تندی رخ داد، چون والی بغلان نمی خواست تا ولسوال اینگونه با صراحت واقعیت زرع تریاک را بیان کند و رسانه ها از او کود نمایند. در بلخ نیز چنین اخطار های داده شد و نهاد های دست اندر کار مبارزه با مواد مخدر امسال  افزایش وسعت کشت تریاک نسبت به سال های گذشته را تلویحاً تایید کرده و نگرانی های شان را ابراز داشته اند.
سال گذشته با اینکه مقدار تولید تریاک در افغانستان به ۳۶۰۰ تن رسید که در پنج سال اخیر کمترین رقم تولید را نشان می داد، اما موازی با آن برای پروسس تریاک به مشتقات نشه آور تر آن چون مورفین، هیرویین، پشم شیشه، دکمه ای و غیره، ۱۳ هزار تن مواد کیمیاوی از مرز های پاکستان وارد افغانستان شد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه های متعدد قانونی و غیر قانونی به خارج صادر می شود، ۴۰ درصد از طریق پاکستان، ۳۰ درصد از طریق ایران و ۳۰ درصد دیگر از طریق شمال، مخصوصاً تاجکستان به بیرون می رود. از جاییکه تمامی پاسدارن مرزی کشور های همسایه در فساد مواد مخدر غرق اند، لذا این انتقالات، بسیار به آسانی صورت می گیرد و تا حال محموله های چشمگیری از سوی این پاسداران ضبط نشده است.
با توجه به وسیع شدن ساحۀ کشت مواد مخدر امسال، امکان تولید بالا تر از ۵ هزار تن امسال به نظر می رسد. چون مصرف سالانۀ تریاک جهان با ۲۰۰ هزار معتاد ۵ هزار تن در سال است، لذا مافیا با این مقدار تولید هرگز بسنده نخواهند کرد و در این رابطه تلاش های صورت می گیرد. زارعان کشت زعفران در ولسوالی دامان قندهار شکایت دارند که افراد مسلح در هفته های اخیر آنان را تهدید کرده اند که از کشت زعفران دست بردارند که این خود جلوگیری از زرع بدیل مواد مخدر در افغانستان بوده، دلیل جدی بر گسترش کشت تریاک در سالهای آینده می باشد. 
تحقیقات اخیر نشان می دهد که عاید ناشی از تریاک افغانستان ۶۵ ملیارد دالر یا  شش برابر بودجۀ افغانستان است، د رحالیکه بعضی از نویسندگان و رسانه های بیرونی این رقم را تا ۴۰۰ ملیارد دالر گفته اند. ا زاین پول زارعان افغانستان که ۱۴ در صد دهقانان را می سازند، فقط یک درصد سود می برند و بقیه به جیب مافیای منطقه و جهانی سرازیر می گردد. ۶۰ درصد مواد مخدر افغانستان که ۹۰ درصد مواد مخدر جهانی را می سازد، در منطقۀ پیرامون افغانستان به مصرف می رسد که بلند ترین رقم مصرف را فدراتیف روسیه دارد. در این کشور بین ۸ تا ۱۶ ملیون معتاد وجود دارند که  سالانه سی هزار نفر تلفات دارد. کشور های پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان ، افغانستان و هندوستان از پرمصرفترین های مواد مخدر در منطقه به حساب می آیند.
روس ها تا حال چند بار بر ایالات متحده انتقاد کرده اند که جلو زرع مواد مخدر در افغانستان را نمی گیرد و باری نمایندۀ روسیه در پیمان ناتو، امریکا را متهم کرد که این کشور را در جنگ خطرناکی قرار داده، چون تلفات روس ها از درک مواد مخدر چند برابر تلفات آن در زمان تجاوزش به افغانستان می باشد. تلاش روس ها برای از میان برداشتن کارخانه های پروسس تریاک به هیروئین خیال باطلی است، چون این پروسس در کنج خانۀ کوچکی با وسایل بسیار ابتدایی خانه گی  هم صورت گرفته می تواند. 
تولید تریاک امسال، اگر از حالا جلو زرع ن گرفته نشود بار دیگر سرسام آور خواهد شد و این ممکن نیست تا دولت افغانستان، همسایگان و جامعۀ جهانی با عزم و ارادۀ واحد در برابر آن قد علم نکنند، چیزیکه به زودی و یا حد اقل امسال به نظر نمی رسد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد