خبرهای داخلی

۲۷ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

ماموریت یوناما در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

شورای امنیت سازمان ملل متحد ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) را در افغانستان برای یک سال دیگر نیز تمدید کرد.

هر چند روز گذشته در مورد تمدید ماموریت یوناما در افغانستان اختلافات در شورای امنیت سازمان ملل متحد بوجود آمده بود؛ اما در اخیر فیصله صورت گرفت که یوناما یک سال دیگر نیز در افغانستان ماموریت اجرا کند.

شورای امنیت سازمان ملل تاکید نموده است که یوناما در بخش های صلح، انتخابات و کمک های بشری در افغانستان فعالیت خواهد داشت.

اعضای این شورا هم چنان ابراز داشته اند که از گفتگوهای صلح با مالکیت افغان ها حمایت می کنند و از طرف های درگیر خواهان آغاز گفتگو ها و پایان دادن به جنگ شده اند.

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در سال ۲۰۰۲ از طرف شورای امنیت به درخواست دولت افغانستان، شکل گرفت و هدف آن کمک به دولت و مردم افغانستان برای تامین صلح در کشور است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد