کابل

403
۲ جوزا ۱۳۸۹

ماموريت پوليس اتحاديۀ اروپا در افغانستان ۳ سال دیگر تمدید شد


اتحاديۀ اروپا ماموريت پوليس خود را  برای سه سال ديگر در افغانستان تمديد كرد.

عزيز بسام مسوول مطبوعاتى  پوليس اتحاديۀ اروپا در افغانستان می گوید، اين مدت، از تاريخ ۳۱ مى سال ۲۰۱۰ تا ۳۱ مى ۲۰۱۳ تمديد شده است.

به گفته وی؛ ماموريت پوليس اتحاديۀ اروپا بتاريخ ۳۰ مى ۲۰۰۷ در يک اقدام مشترک در افغانستان آغاز گرديده بود، که بتاريخ ۳۰ مى ۲۰۱۰ به پايان ميرسيد.

عزيز بسام افزود، هدف اين ماموريت، سهيم شدن اتحاديۀ اروپا در اساس گذاری تنظيمات پوليس موثر و بادوام ميباشد که در مطابقت با قوانين افغانستان فعاليت خود را پيش خواهد برد.

وی تاکید کرد، پوليس اتحاديۀ اروپا در افغانستان، ميتودها و روش های مسلکی و تخصصی را به پوليس افغان  تقديم ميکند و به اين ترتيب، پوليس را تقويت مى نمايد.

پوليس اتحاديۀ اروپا در حال حاضر به شمول مرکز، در  ۱۸ ولايت  فعاليت دارد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد