کابل

73
۱۵ حمل ۱۳۹۰

لوی سارنوال استیضاح می شود


نمایندگان ولسی جرگهء شورای ملی می گویند، لوی سارنوال، روز شنبه هفتهء آینده توسط این مجلس استیضاح می شود.

به گزارش خبرنگار رادیو کلید، نمایندگان مردم در ولسی جرگهء شورای ملی، پس از بحث زیاد و در واکنش به عدم حضور لوی سارنوال در نشست امروز این مجلس، تصمیم گرفتند که وی را استیضاح کنند.

قرار بود اسحاق الکو لوی سارنوال  امروز دوشنبه در جلسهء عمومی ولسی جرگه حاضر شده و به سوالات نمایندگان جواب دهد.

تصمیم به استیضاح لوی سارنوال، پس از آن اتخاذ می شود که وی، درخواست اعضای ولسی جرگه مبنی بر حضور درجلسهء استجوابیه، در خصوص انتخابات پارلمانی را رد و با ارسال نامهء احضار خود را خارج از صلاحیت مجلس خوانده است.

لوی سارنوال در این نامه گفته است که وی در خصوص انتخابات مطابق قانون اساسی رفتار کرده است.

این کار باعث شد تا نمایندگان خواستار استیضاح وی شوند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، از بی اعتنایی لوی سارنوال به درخواست ولسی جرگه انتقاد کرد.

به اساس فیصلهء اعضای ولسی جرگه، سه کمیسیون اختصاصی برای بررسی رفتار اسحاق الکو لوی سارنوال تشکیل می گردد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد