خبرهای داخلی

922
۲۴ دلو ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

لوی سارنوالی در مورد برخورد قانونی با عاملان شکنجه در کشور هشدار داد

لوی سارنوالی کشور هشدار می دهد که با عاملان شکنجه زندانیان به گونه جدی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشورکه امروز در نشست زیر نام ” حقوق بشر و پولیس” در کابل صحبت می کرد گفت: آنان عاملان شکنجه را مورد پیگرد قرار خواهند داد.
حمیدی تاکید کرد که لوی سارنوالی در برابر پدیدۀ شکنجه حساس است و پولیس حق شکنجه افراد مظنون، متهم و زندانی را ندارد.
این در حالییست که پیش از این کمیسیون مستق حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشی از وجود شکنجه در زندان های تحت اداره حکومت خبر د اده بود.
در یک گزارش این کمیسیون که سال گذشته در کابل نشر شد آمده است ، هرچند موارد شکنجه زندانیان در سال‌های اخیر در افغانستان کمتر شده، اما برخی از زندانیان توسط نیروهای پولیس و امنیت ملی شکنجه می‌شوند.
از سوی هم برخی نهادهای بین المللی نیز از وجود شکنجه در زندان های تحت اداره حکومت افغانستان اظهار نگرانی کرده و از نهادهای امنیتی خواسته اند که افراد مظنون، متهم و زندانیان را شکنجه نکنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد