خبرهای داخلی

۱۴ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

لوی سارنوالی از حبیب احمدزی خواستار ارایه اسناد شد

لوی سارنوالی کشور از حبیب الله احمدزی  مشاور پیشین رییس جمهوری خواسته است تا به زود ترین فرصت در مورد ادعایش مبنی بر وجود فساد اخلاقی در ارگ اسناد و شواهد ارایه کند.

اداره لوی سارنوالی روز گذشته با نشر اعلامیه یی گفته است که، آقای احمدزی این اسناد را در حضور رسانه‌ها و وکیل مدافع خود با سارنوالان شریک ساخته می‌تواند.

از سوی هم حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور غنی به رسانه ها گفته است که وی به لوی سارنوالی حاضر خواهد شد؛ اما اسنادهایش را در این زمینه به یک هیئت مستقل حقیقت یاب می سپارد.

آقای احمدزی حدود یک هفته قبل در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی شماری از مشاوران ریاست جمهوری و افراد نزدیک به رییس جمهور غنی را به ترویج فحشا در ارگ متهم ساخته و ابراز داشت که برخی از زنان بر اساس روابط نامشروع با ارگ، به ولسی جرگه راه یافته‌اند ارگ ریاست جمهوری این ادعای احمدزی را مغرضانه خوانده و آنرا رد نمود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد