خبرهای داخلی

169
۳ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

لحظات پیش یک انفجار در شهرِ کابل بوقوع پیوست


شماری از مهاجمانِ مسلح، پس از یک انفجار در مقابلِ یکی از دفاترِ یوناما در کابل، خود را به ساختمان‌های محل جابجا نموده و به تیر اندازی پرداخته اند.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله به کلید گفت، حوالی ساعتِ ۰۳:۱۵ دقیقه‌ی بعد از ظهرِ امروز، نخست یک انفجار در مقابلِ یکی از دفاترِ یوناما در مربوطاتِ حوزه‌ی شانزدهم امنیتی، در نزدیکی وزارتِ فواید عامه و معینیتِ شهدا و معلولین، رخ داد و به تعقیبِ آن شماری از مهاجمانِ مسلح خود را به ساختمان ها جابجا نموده اند و از آنجا بالای ادارات مربوطه به آتش باری پرداختند
وی میگوید، قطعاتِ خاصِ وزارت امور داخله به محل رسیده و تلاش دارند، بزودی این حمله را مهارسازند.
با این حال، معاونِ سخنگوی وزارت امور داخله میگوید، تا کنون تلفاتِ ناشی از این رویداد، مشخص نیست.
تا کنون مسؤلیتِ این حمله را هیچ گروهی به عهده نگرفته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد