و سایر مطالب

544
۱۷ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

كنفرانس لندن؛ چند قدم ديگر تا صلح؟

كنفرانس لندن متمركز بر تامين صلح در افغانستان بود. شركت كنندگان براي دستيابي به اين هدف، ۱۴۰ مليون دالر اختصاص دادند. آقاي كرزي گفته است كه براي خاتمهء جنگ و ايجاد صلح، لويه جرگه را تدوير مي كند. جامعهء جهاني پيشنهاد كرده كه با اعطاي مشوق هاي پولي، اعضاي طالبان به ترك جنگ تشويق شوند. مردم مي پرسند: “با برداشتن چند قدم ديگر، ميتوان به صلح رسيد؟”

بابرگزاري كنفرانس لندن بتاريخ ۲۸ جنوري سال ۲۰۱۰ برابر با ۸ دلو سال ۱۳۸۸، ديده شد كه دولت افغانستان و كشورهاي كمك كننده؛ به دنبال اين هستند تا اهرم هاي فشار براي رسيدن به صلح و امنيت در افغانستان را تقويت كنند.

اين كنفرانس كه دومين كنفرانس براي افغانستان در لندن مركز انگلستان بود، با نشر اعلاميهء ۳۴ فقره اي، ادامه همكاري بين المللي براي تامين صلح در افغانستان را مورد تاكيد قرار داد. كنفرانس قبلي لندن براي افغانستان، در سال ۱۳۸۵ برگزار شده بود كه در آن ستراتيژي انكشاف ملي افغانستان، مورد تاييد جامعهء جهاني قرار گرفت و در چوكات آن، دولت افغانستان ملزم شده بود تا با همكاري كشورهاي كمك كننده به افغانستان؛ در قالب برنامه هاي دوساله، سه ساله و پنج ساله، به اهداف مشخصي در عرصه هاي اقتصادي، سياسي، نظامي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با فساد دست يابد.

اين بار كنفرانس لندن، بيشتر بر مصالحه متمركز بود. آنچه محور بحث در اين كنفرانس شناخته شد، ايجاد راهكارهايي براي رسيدن به صلح در افغانستان بود كه بر اساس آن؛ به جنگ، درگيري ها و خشونت ها در افغانستان پايان داده شود و صلح و امنيت در كشور، سراسري و تثبيت گردد.

رهبري و مالكيت:

آقاي كرزي در كنفرانس لندن، با مهم خواندن امنيت افغانستان براي جهان، خواستار كمك و همكاري همه جانبهء جامعه جهاني به افغانستان شد؛ اما در عين حال تاكيد كرد كه اين همكاري ها بايد بر اساس رهبري و مالكيت افغانستان، استوار باشد.

آقاي كرزي گفت كه افغانستان، آرام اما قاطعانه به سوی صلح و ثبات در حرکت است. موفقیت و مشروعیت سعی و تلاش ها بستگی به جلب اعتماد مردم افغانستان دارد. برای جلب اعتماد مردم افغانستان، باید شرایط یک زندگی امن،  برای مردم مساعد گردد و این تنها با تامین امنیت، عدالت، اشتغال و حکومت داری بهتر، ممکن است.   

آقاي كرزي گفت: “من باور دارم که این توقعات و نیازمندی های مردم افغانستان، میتواند فقط با چهار کلمه خلاصه گردد: “رهبری از افغانها، مالکیت از افغانها.”   عبدالله ارزگاني حقوق دان تثبيت حق رهبري و مالكيت افغان ها را يكي از مهم ترين ضرورت ها براي ثبات در كشور مي داند اما معتقد است كه تحقق اين كار به اساني صورت نمي گيرد، زيرا كشورهايي كه به افغانستان آمده اند، بيشتر در پي تعقيب اهداف سياسي خودشان مي باشند.  از اين رو اينكه از استراتيژي رهبري و مالكيت افغاني تبعيت كنند، بعيد خواهد بود.

آقاي كرزي در سخنراني خود در كنفرانس لندن بر پيشرفت در شش عرصه تاكيد كرد:

صلح، مصالحه و ادغام مجدد:

آقاي كرزي صلح و مصالحه را از نیازمندی هاي همه افغانها دانسته گفت: “ما باید به تمامی مردم افغانستان به ویژه برادران ناراضی خود، رسیدگی کنیم. برای نیل به این هدف، در نظر داریم یک شورای بزرگ ملی را برای صلح، مصالحه و ادغام مجدد که به تعقیب آن لویه جرگه برگزار خواهد شد، تدویر نمايیم.”

آقاي كرزي براي نيل به اين هدف، خواستار همكاري ملک عبدالله بن عبدالعزیز شاه عربستان سعودي و همچنان كشورهاي همسايه شد. وي از جامعهء جهاني نيز خواست تا یک صندوق وجهی را برای حمایت از برنامهء صلح، تحت رهبری دولت افغانستان ایجاد نماید.

آقاي كرزي از تصمیم کمیتهء تعزیرات ملل متحد، برای برداشتن اسم های یک تعداد از رهبران طالبان از لست سیاه، استقبال كرد و خواستار پیشرفت های بیشتری در این زمینه گرديد. آقاي كرزي تاكيد كرد كه به تلاش های خود برای رسیدن به صلح و مصالحه، همچنان ادامه مي دهد.

رييس جمهور كرزي در بازگشت از كنفرانس لندن نيز در كنفرانس مطبوعاتي كه بتاريخ ۱۱ دلو برگزار گرديد، بر ادامهء تلاش هايش براي مصالحه تاكيد كرد و گفت: “موضوع اصلی کنفرانس لندن، مسئلهء صلح و امنیت بود. با این موضوع، همکاری جدی اعلام شد. هزینه های کافی برای پیشبرد این روند هم اعلام شد. تشویشی از این ناحیه وجود ندارد، بلکه در آینده هم حمایت های مالی بیشتری انجام خواهد شد.”

آقای کرزی افزود که براي تسريع در مصالحه؛ جرگهء امن ملي را  براي مصالحه با طالبان برگزار خواهد كرد و قبل از برگزاری اين جرگه، شورایی را با هدف تسریع روند مذاکره با طالبان تشکیل می دهد. به گفتهء رييس جمهور؛ این شورا متشکل از برخی اعضای کابینه و والی ها بوده و زمینه را برای مذاکره با طالبان فراهم خواهد کرد.

تقويت نقش متنفذان براي ايجاد صلح در افغانستان و سهمگيري آنان در جرگهء امن ملي، يكي از طرح هاي رييس جمهور براي تحقق مصالحه مي باشد كه در كنفرانس لندن نيز از سوي رييس جمهور مطرح گرديد. رييس جمهور كرزي در بيانيهء خود از تقويت جرگه هاي افغاني به عنوان تقويت نهادهاي دموكراتيك ياد كرد.

به گفتهء آقاي كرزي؛ جرگه ها هميشه در افغانستان موثر بوده و خوب جواب داده است. آقاي كرزي در كنفرانس لندن تاكيد كرد كه در كنار ديگر نهادهاي دموكراتيك و جامعهء مدني، جرگه ها نيز بايد تقويت شوند و از اين طريق، همكاري شخصيت هاي با نفوذ و رهبران محلي با دولت مركزي، بيشتر از پيش تامين گردد.

اين طرح آقاي كرزي، از سوي گوردون براون صدر اعظم انگلستان نيز مورد حمايت قرار گرفت. آقاي براون نيز در سخنان خود در كنفرانس لندن، از تقويت نهادهاي محلي از طريق رهبران محلي حمايت كرد و برآن تاكيد نمود.

این آمادگی ها از سوي رييس جمهور؛ درحالی ابراز می شود که گروه طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان، پیش شرط هایي را مطرح کرده اند که به نظر بسیاری از آگاهان؛ پذیرفتن آن از سوی دولت افغانستان در شرایط کنونی، امکان پذیر نیست. در اعلامیه ای که طالبان در واکنش به اجلاس لندن منتشر کردند، یکی از این پیش شرط ها؛ خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شده است. همچنین بستن زندان گوانتانامو و سایر زندانهای امریکایی در افغانستان و پاکستان، و رهایی تمامی زندانیان طالبان، از دیگر پیش شرط های طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان است.

از سوي ديگر مصالحه با طالبان، در داخل نيز واكنش هايي را در پي داشته است. كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، از اين پروسه با احتياط استقبال كرده و گفته است كه در مصالحه با طالبان، بايد به مسايلي چون عدالت و حقوق بشر توجه شود.

آقاي كرزي نيز در سخنراني خود در لندن، در مورد حقوق تضمين شده در قانون اساسي بويژه حقوق زنان، اطمينان داده و گفته است كه اين حقوق، طوريكه در قانون اساسی تضمین شده است، قربانی نخواهند شد.

تامین امنیت:

موضوع دوم مطرح شده از سوي رييس جمهور در كنفرانس لندن، تامين امنيت بود. آقاي كرزي اعلام كرد كه امنیت همچنان در اولویت های اصلی كارش قرار دارد و مدعي شد كه با کمک متحدین و همسایه های افغانستان، از همه تلاش های ممکنه برای رسیدن به این هدف والا استفاده مي كند.

وي با استقبال از حمایت ایالات متحدهء امریکا و سایر همکاران بین المللی برای بهبود و افزایش توانائی، ظرفیت و رهبری امور توسط نیروهای امنیتی افغانستان گفت كه دولتش مصمم است تا در جریان ۲ تا ۳ سال آینده، مسوولیت تامین امنیت بیشتر نقاط کشور را به صورت تدریجی به عهده بگیرد.

نورالله كوهستاني تحليلگر سياسي، از اين طرح رييس جمهور استقبال مي كند. وي مي گويد: “افغانيزه كردن امنيت در افغانستان، باعث مي گردد تا از كشتار غيرنظاميان جلوگيري شود و زمينهء استقلال نظامي و امنيتي، فراهم گردد.”

تلفات ملكي؛ يكي از مشكلات موجود در افغانستان بوده كه باعث نگراني مردم شده است. آقاي كرزي نيز در سخنراني خود تلفات ملکی را به عنوان منبع نگرانی عمیق مردم افغانستان دانسته است.

محمد موسي سلطاني يكي از شهروندان كابل نيز محافظت از جان و مال مردم را از اولويت هاي تامين امنيت در افغانستان مي داند و از دولت و نيروهاي بين المللي مي خواهد كه آن را در صدر برنامه هاي عملياتي خويش براي تامين امنيت قرار دهند. وي مي گويد: “قوت هاي خارجي باید عملیات های شب هنگام را متوقف كنند.”

حکومت داری خوب  

آقاي كرزي در اولين كنفرانس مطبوعاتي خود بعد از برنده اعلام شدن در انتخابات رياست جمهوري ۲۹ اسد نيز مبارزه با فساد و محقق ساختن حكومت خوب و مسووليت پذير را، وعده داده بود. وي در كنفرانس لندن نيز يك بار ديگر به اين مسئله تاكيد كرد و مدعي شد كه حکومت داری خوب، همچنان در صدر برنامهء کاری اش قرار داشته و به تلاش های خود برای اصلاح نهادهای دولتی، ادامه مي دهد.  

آقاي كرزي در اين مورد گفته است: “ما باید قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوطه را بهبود و ساده بسازیم، تا حکومت بتواند امور را به شکل موثر و عاری از هرگونه فساد و تصامیم خودسرانه، انجام دهد.”

آقاي كرزي افزوده است كه تامین و رسیدن به ثبات در افغانستان، مستلزم تحکیم و انسجام امور در سطح قریه، ولسوالی، ناحیه، ولایت و بالاخره مرکز می باشد. به گفتهء وي برای تفویض صلاحیت تصمیم گیری به ادارات محلی، هیچ مانع قانونی وجود ندارد؛ اما ایجاد ساختارهای موازی و نادیده گرفتن حاکمیت مرکزی، میتواند اثرات ناگواري را بر نحوهء حکومت داری بهتر، داشته باشد.

آقاي كرزي در مورد طرح خود براي حكومت داري خوب، گفته است كه روش وي برای حکومت داری بهتر؛ همانا تقویت حکومت مرکزی برای دسترسی به دورترین نقاط کشور و نیز ایجاد سیستم حکومت داری از سطح قریه به بالا، می باشد. وي ازجامعهء جهانی خواسته است تا حكومتش را در تحقق این تلاش های حیاتی، ياری کنند.

مبارزه با فساد اداری:

آقاي كرزي در سخنراني خود در كنفرانس لندن، اعلام كرد كه مبارزه با فساد اداری، مورد توجه جدی اش در جریان دور دوم کاری اش در سمت رييس جمهور قرار خواهد داشت. وي گفت: “ادارهء من متعهد است که با این پدیده، با تمامی امکانات ممکنه بشمول مجازات مرتکبین و مکافات آنانیکه از آن جلوگیری میکنند، مبارزه کند.”

آقاي كرزي در مورد راهكارش براي مبارزه با فساد گفت كه دولت وي برای تقویت بیشتر ادارهء عالی نظارت و مبارزه با فساد، کار میکند و منابع بهتري را برای ارتقاي ظرفیت ها به این اداره فراهم مي نمايد. وي متعهد شد كه  ستراتیژی مبارزه با فساد را، با شدت تمام تطبیق خواهد کرد و صلاحیت های تازه را به این اداره تفویض مي كند.

شاه حسين مرتضوي معاون مدير مسوول روزنامهء هشت صبح، مبارزه با فساد اداري را از مشكلات اصلي موجود در حكومت داري در افغانستان مي داند. وي مي گويد: “مبارزه با فساد در افغانستان آسان نيست. این کار، تنها با منفك كردن يكي دو نفر يا زنداني كردن آنان ممكن نيست، بلكه به اصلاحات اساسي و سيستماتيك ضرورت دارد؛ يعني اينكه باید تدابیر قاطع برای خشکانیدن ریشه های آن اتخاذ گردد.”

حميد الله فورمولي كارشناس اقتصادي نيز به اين نظر است كه با موجوديت فرهنگ معافيت در كشور، فساد اداري از بين نمي رود. وي مي گويد: “بايد فرهنگ معافيت از بين برود. بايد هر مقام مسوول بداند كه در برابر كارهايش ملزم به جوابگويي است.”

آقاي كرزي نيز در كنفرانس لندن اعلام كرده كه مصمم است به فرهنگ معافیت به منظور تقویت حاکمیت قانون و دیموکراسی، خاتمه دهد. در متن سخنان رييس جمهور كه در سايت انترنتي رياست جمهوري منتشر شده، آمده است: “ما شدیداً دنبال آنانی خواهیم بود که قانون را میشکنند و از کسانی که ما را در تطبیق قانون یاری میرسانند، محافظت خواهیم کرد.”

اينكه آقاي كرزي بتواند اداره اش را از فساد عاري نمايد، موضوعي است كه به نظر مردم، نسبت به آن ترديد وجود دارد. “براتعلي شجاعي” آيسكريم فروش در شهر كابل مي گويد: “فساد از بين نمي رود. فساد در سطح بالا رواج پيدا كرده است. بدون پول يك امضا هم گرفته نمي شود.”

توسعهء اقتصادی:

عصمت الله محصلي عضو مركز تحقيقاتي خاوران؛ توسعهء اقتصادي كه منجر به بهبود زندگي مردم افغانستان شود را، يكي از آرزوهاي مردم در نظام سياسي فعلي مي داند. وي مي گويد: “زماني كه كنفرانس بن داير شد و جامعهء جهاني اعلام كرد كه از انكشاف سياسي و اقتصادي در افغانستان حمايت مي كند، مردم با اين اميدواري از دولت جديد استقبال كردند كه دسترخوان شان پر مي شود. مردم از آقاي كرزي انتظار داشتند كه با استفاده از كمك هاي جهاني، فقر را از بين مي برد.”

آقاي كرزي نيز در سخنراني خود در كنفرانس لندن، آوردن بهبود در زندگی مردم را از اولویت کلیدی حکومت خود در سال های بعدی دانسته است. وي در بيانيهء خود در كنفرانس لندن گفته است:” ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری، رشد متداوم اقتصادی، تقویت نیروی کاری با مهارت، و فراهم آوری زمینهء اشتغال در سکتور های دولتی و خصوصی، از جمله اهداف اصلی پالیسی اقتصادی ما برای سال جاری و آینده است.”

آقاي كرزي در مورد طرح خود براي انكشاف اقتصادي و بهبود در زندگي مردم، گفته است كه درنظر دارد به زودی یک پلان جامع انکشافی را به اساس ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان منحیث بنیاد تمامی فعالیت های انکشافی در کشور، ارائه نمايد. به گفتهء رييس جمهور كرزي؛ سرمایه گذاری های بزرگ و درازمدت همراه با ظرفیت بهتر، رهبری و هماهنگی؛ از مهمترین مسائل برای رسیدن به اهداف انکشافی می باشند.

آقاي كرزي با اشاره به اينكه همکاری های تخنیکی موثر و مطابق به نیاز، میتواند حكومت او را برای رسیدن به هدف مشترک افغانستان و جامعهء جهاني برای یک افغانستان توانمند کمک کند، از حامیان و همکاران بین المللی خود خواسته است تا فعالیت های انکشافی شانرا بیشتر روی معارف و صحت، اعمار سیستم های آبیاری برای پوشانیدن مزارع بیشتر، بهبود تولیدات زراعتی و احیا و توسعهء بندهای برق آبی و تولید برق، متمرکز ساخته و آنها را در اولویت کاری شان برای پنج سال آینده، قرار دهند.

آقاي كرزي با اشاره به اينكه بیش از ۸۰ فیصد کمک های جامعهء جهانی، خارج از چوکات حکومت افغانستان به مصرف میرسد و مصارف گزاف امنیتی برای پروژه های انکشافی و میزان مفاد بیش از حد قراردادهای ساختمانی را بی اثر ساخته، گفته است كه ضرورت دارد تا روش های جدید و کارا برای حمایت از اولویت های دولت افغانستان جايگزین آن گردد و بدین ترتیب، نیازمندی های افغانستان میتواند با مصرف این کمک ها، مستقیماً از طریق دولت افغانستان مرفوع گردد.

عزيز شمس سخنگوي وزير ماليه مي گويد كه در كنفرانس لندن، درخواست دولت افغانستان مبني بر اينكه ۵۰ درصد كمك ها از طريق دولت افغانستان در پروسه هاي مورد لزوم ديد دولت از قبيل امنيت و مصالحه به مصرف برسد، مورد موافقت شركت كنندگان قرار گرفته است. به گفتهء آقاي شمس؛ پيش از اين ۲۰ درصد كمك ها از طريق دولت افغانستان به مصرف مي رسيد.

عبدالكريم رضايي محصل حقوق، افزايش تعلق گرفتن مصرف كمك ها به دولت را دستاورد مناسب براي دولت مي داند؛ اما در عين زمان از مقامات دولت مي خواهد كه اين پول ها را براي مصارف شخصي خويش به مصرف نرسانده بلكه براي نيازمندي هاي كشور سرمايه گذاري كنند.

همکاری منطقوی:

كارشناسان سياسي مي گويند كه ايجاد زمينهء همكاري هاي منطقوي؛ يكي از ضرورت هاي اصلي براي ايجاد ثبات در افغانستان محسوب مي شود. حسن عزيزي نويسنده و تحليلگر سياسي در اين مورد مي گويد: “براي تامين امنيت دايمي در افغانستان، بايد زمينهء همكاري هاي منطقه اي به وجود بيايد و كشورهاي همسايه به اين درك برسند كه افغانستان با ثبات، بر ضرر آنان نيست.”

آقاي كرزي نيز در سخنراني خود در كنفرانس لندن گفته است كه همکاری های منطقوی، همواره منحیث یکی از ستون های اصلی تلاش های دولتش برای صلح و ثبات در افغانستان، بوده و خواهد بود.

در بيانيهء آقاي كرزي در اين مورد آمده است: “ما احساس میکنیم همکاری منطقوی مخصوصاً در چهار ساحهء ذیل دارای اهمیت ویژه می باشد: ۱٫ همکاری های اقتصادی؛ ۲٫ همکاری های ترانزیتی و تجاری؛ ۳٫ مبارزه با تروریزم، مواد مخدر و قاچاق اسلحه؛ و ۴٫ توسعه امنیت در سرحدات.”

به گفتهء آقاي كرزي؛ افغانستان در مجمع های گوناگون منطقوی اشتراک کرده و تعهد خود را برای همکاری در این ساحات اعلام نموده است. براساس بيانيهء آقاي كرزي؛ مرکزیت افغانستان در منطقه، میتواند برای ایجاد روابط نزدیک میان دارالانشاهای سازمان های مهم منطقوی مانند سازمان همکاری های منطقوی جنوب آسیا یا سارک، جی سی سی، سازمان همکاری های شانگهای، سازمان همکاری های اقتصادی آسیای مرکزی و سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی، مفید واقع گردد. این کار، میتواند زمینهء خوبی را برای افزایش همکاری های منطقوی برای مبارزه با گسترش تروریزم و مواد مخدر و نیز برای تامین صلح دایمی و همکاری های اقتصادی در منطقه مساعد بسازد.

وحيدالله مهربان يكي از شهروندان كابل به اين نظر است كه همكاري منطقوي؛ لازمهء ثبات در افغانستان مي باشد. وي مي گويد: “دولت افغانستان بايد به گونه اي رفتار كند كه هم پاكستان مطمئن شود، قوت يافتن افغانستان به نفع آن كشور تمام مي شود و هم ايران اطمينان پيدا كند كه ثبات در افغانستان نفع بيشتري براي آن كشور دارد.”

داكتر شاه جهان جعفري همبستگي ملي در داخل كشور را زمينه ساز همكاري هاي منطقوي مي داند. وي مي گويد: “براي اينكه كشورهاي همسايه نتوانند از اوضاع افغانستان به نفع خويش استفاده كنند، بايد زمينهء نفوذ اين كشورها بر حلقات سياسي داخلي بسته شود و اين كار، زماني ميسر مي گردد كه همبستگي داخلي در افغانستان به وجود بيايد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد