سیاسی

۱۰ دلو ۱۳۸۸

كمبود پوليس زن در هرات

به گفتهء برخي از شهروندان هرات؛ كمبود پوليس زن درين ولايت، باعث شده تا مشكلاتي در راستاي فعاليت هاي زنان به و جود آيد.

اين باشنده گان؛ عدم حضور زنان پوليس را در اماكن زنانه، از موارد مشكل آفرين خوانده مي افزايند: تا وقتي كه  حضور پوليس زن در جامعه افزايش نيابد، اين مشكل همچنان باقي خواهد بود.

سيدجمال باشندهء شهر هرات؛ معتقد است كه وضعيت ناهنجار امنيتي در كشور، باعث گرديده تا زنان، علاقهء كمتري در راستاي فعاليت هاي نظامي بويژه پوليس داشته باشند. وي با بيان اينكه بايد در اماكن زنانه، زنان توظيف گردند، افزود: “موجوديت زنان درين اماكن، مي تواند سهولت هايي را براي  خانمها ايجاد نمايد.

نگراني اين باشنده گان مبني بركمبود پوليس زن؛ درحالي بيان مي گردد كه مسوولان قومانداني امنيهء ولايت هرات، به رقم پايين جذب زنان به قطعات پوليس، معترف اند.

نورخان نيكزاد سخنگوي قومانداني امنيهء هرات؛ رقم دقيق پوليس زن در اين ولايت را حدود ۵۰ تن خوانده افزود: “در مقايسه به وسعت ولايت هرات، اين تعداد بسيار ناچيز است.

در همين حال برخي مراجعين و مريضداران شفاخانهء ولادي نسايي ولايت هرات، از برخورد مؤظفين پوليس مرد در دروازهء اين شفاخانه، ابراز نارضايتي كرده از مسوولان صحت عامه مي خواهند كه پوليس هاي زن را بر دروازهء اين شفاخانه توظيف نمايند.

 آنها از اينكه پوليس هاي مرد، در بخشهاي زنانه و اماكن مربوط به زنان گماشته شده و در بسا موارد با خشونت برخورد مي نمايند، شكايت دارند.

 “شفاخانه ولادي نسايي خيريه رضايي”، كه در سال ۱۳۸۷ به كمك مالي “بنياد رضايي”، مطابق به استندردهاي جهاني ساخته شده؛ يكي از ده ها مركز زنانه است كه روزانه بيشتر از ۱۰۰ مريض نسايي ولادي را كه از هرات و ولايات همجوار مراجعه مي نمايند، مي پذيرد.

در همين حال دوكتورس “ملكه پيغام” سرطبيب شفاخانهء هرات مي گويد: “آنها بارها از قومانداني امنيه ولايت هرات در بخش هاي زنانه، تقاضاي پوليس زن را نموده اند كه تا به حال همچنان اين مشكل لاينحل باقي مانده است.

 سمنوال نورخان نيكزاد سخنگوي قومنداني امنيهء ولايت هرات؛ كمبود پوليس زن  در هرات را در بخشهاي شفاخانهء زنانه، از علل عملي نشدن تقاضاهاي صحت عامه در مورد توظيف پوليس زنانه عنوان نموده ميگويد: “در حال حاضر، با اين رقم ما قادر به تامين خواسته هاي رياست صحت عامه نمي باشيم.”

 گفته ميشود كه هم اكنون ۱۶۰ پوليس زن در افغانستان  ايفاي وظيفه مي نمايند.

گفتني است موافقتنامه اي ميان موسسهء انكشاف و همكاري كشور سويس و توسعهء انكشافي  ملل  متحد،  صورت گرفته و حكومت سويس، موافقت نموده كه مبلغ يك عشاريه ۳ مليون دالر را به وزارت داخله كمك  نمايد؛ تا ۳۰۰ زن را غرض خدمت در اكادمي پوليس در ولايت كابل، بلخ، هرات، قندهار، و ننگرهار استخدام و آموزش دهند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد