ساحات مرکزی

86
۲۵ جوزا ۱۳۹۳

كشورها و نهادهاي خارجي از اشتراك مردم در انتخابات استقبال کردند


سفير امريكا در كابل مي گويد:‌ افغان ها بار دیگر تعهدشان را به آینده صلح آمیز به نمایش گذاشتند. سفیر امریکا در کابل گفت: “مردم افغانستان با اشتراك در انتخابات، به آينده صلح آميز اميدوار هستند”.
جیمز کننگهام در بیانیه اي، اشتراك مردم را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ جوزا را مبارکباد گفته است.
در همین حال، كاخ سفيد از برگزاری انتخابات استقبال کرده و آن را گامی مهم برای دیموکراسی در افغانستان خوانده است.
کاخ سفید از کمسیون های انتخاباتی خواسته تا مشروعیت این روند را حفظ کنند.
در همين حال سر منشی عمومی ناتو هم از تعهد مردم افغانستان به دیموکراسی ستايش کرده است. اندرس فوگ راسموسن، سر منشی عمومی ناتو در خبرنامه ای، برگزاری انتخابات را تاریخی خوانده و اشتراک میلیون ها تن را در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری، مبارکباد گفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد