کابل

۲۵ جوزا ۱۳۹۳

كرزي از حضور مردم در انتخابات ستایش کرد

حامد کرزی، رئیس جمهور کشور از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ستایش نموده مي گويد: افغان ها نشان دادند که یک ملت نیرومند هستند و خیر خود را می دانند.
اين در حالي است كه روز گذشته با وجود تهديدهاي مخالفان مسلح مردم افغانستان پای صندوق های رای رفتند تا از میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی یکی شان را به عنوان جانشین رییس جمهور کرزی برگزينند.
در همين حال احمد یوسف نورستانی، رئیس کمسیون مستقل انتخابات مي گويد: به گونه ي تخميني بیش از ۷ میلیون تن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کردند.
قرار است نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، در ۳۱ ماه سرطان اعلام شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد