غرب

560
۲۴ حوت ۱۳۸۸

قيام ٢٤ حوت در هرات گرامی داشته شد


کلید * بیست و چهارم حوت ۱۳۸۸

هزاران تن از مردم هرات امروز یاد ٢٤ حوت قیام مردم اين ولایت برعلیه رژیم کمونیستی را گرامی داشتند.

امروز ٢٤ حوت ١٣٨٨ برابر است با ٣١ مین سالروز قیام هزاران تن از باشنده گان شهر و ولسوالی های هرات علیه رژیم کمونیستی وقت

در این مراسم هزاران تن، عازم منطقه شهدای گمنام در شمال شهر هرات شده اند تا در مراسم گراميداشت این قیام شرکت کنند.

تپه شهدای گمنام، یکی از نقاطیست که در آن گورهای دسته جمعی صدها تن از قیام کننده گان علیه رژیم کمونیستی قرار دارد و مردم به پاس و گرامی داشت قربانیان این روز دراین محل گردهم می آیند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد